Zapoznaj się z nasza ofertą

Tudor 114 OD

Tudor 114 OD

Tudor 114 OD

herbicyd
5L | 1L

TUDOR 114 OD to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie zawiesiny olejowej (OD).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne nikosulfuron, tifensulfuron metylowy i florasulam zaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

Zawartość substancji czynnych:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 10 g/l (1,03%)
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 80 g/l (8,28%)
tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 24 g/l (2,48%)

Logo herbicydu Tudor 114 OD - oprysk na kukurydzę. Zwalcza chwasty.

TUDOR 114 OD to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie zawiesiny olejowej (OD).

Zawartość substancji czynnych:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 10 g/l (1,03%)
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 80 g/l (8,28%)
tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 24 g/l (2,48%)

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne nikosulfuron, tifensulfuron metylowy i florasulam zaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną:
Butan-1-ol, Kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole wapniowe, Kwasy benzenosulfonowe, C11-13 rozgałęzione pochodne alkilowe, sole wapniowe, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

TUDOR 114 OD zawiera trzy substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Środek pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie i szybko przemieszczany w roślinie.
Pierwsze objawy działania mogą wystąpić po 4-5 dniach od zabiegu. Chwasty zamierają całkowicie 6-8 tygodni po zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne w fazie od 2 do 4 liści i chwasty jednoliścienne w fazach od 3 do 5 liści

Oprysk na kukurydzę herbicyd na chwasty Tudor
Chwasty wrażliwe:chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liścia kukurydzy (BBCH 12-18)

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, miesiąc po zastosowaniu środka można ponownie uprawiać kukurydzę, a po 4 miesiącach zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.