Zapoznaj się z nasza ofertą

GALAXO 150 WG

GALAXO 150 WG

herbicyd
1kg | 200g

Galaxo 150 WG to selektywny herbicyd na zboża o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zawartość substancji czynnych herbicydu:

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/kg (2,5%)

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50 g/kg (5,0%)

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 75 g/kg (7,5%)

Herbicyd Galaxo 150 WG to niespotykane połącznie 3 substancji aktywnych. Oprysk ten gwarantuje bezpieczne odchwaszczanie zbóż jarych i ozimych. Herbicyd Galaxo 150 WG to skuteczna ochrona zbóż w przyziemnej cenie.

Herbicyd zbożowy Galaxo na chwasty

Galaxo 150 WG to selektywny herbicyd na zboża o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zawartość substancji czynnych:

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/kg (2,5%)

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50 g/kg (5,0%)

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 75 g/kg (7,5%)

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne jodosulfuron metylosodowy, tribenuron metylowy, florasulam zaliczane są do grupy B.

Substancje czynne należą do inhibitorów syntezy acetylomleczanowej (ALS), enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów rozgałęzionych, co powoduje zahamowanie podziału komórek w tkankach merystematycznych, w wyniku czego następuje silne zahamowanie wzrostu korzeni i części nadziemnych, a tym samym skarłowacenie oraz powolne zamieranie całych roślin.
Środek pobierany jest przez liście. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania.
Szybkość działania środka zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

Herbicyd Galaxo 150 WG na zboża przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Galaxo 150 WG

Zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym

Chwasty wrażliwe:bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, rdest szczawiolistny.
Chwasty
średniowrażliwe:
jasnota purpurowa, przetacznik polny

Zwalczanie chwastów w pszenicy jarej, jęczmieniu jarym

Chwasty wrażliwe:bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, rdest szczawiolistny.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
GALAXO 150 WG 0,18 kg/ha + ADJUWANT SUPER /ADJUSAFNER 0,1 l/ha
Termin stosowania: środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin od początku fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło (BBCH 20 – 30).

Pszenica jara, jęczmień jary, żyto jare

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
GALAXO 150 WG 0,18 kg/ha + ADJUWANT SUPER /ADJUSAFNER 0,1 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od 4 liścia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 14 – 30).

Środki ostrożności

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie wymagany

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru roślin przeznaczonych na paszę (okres karencji dla pasz): 28 dni w przypadku przeznaczenia słomy roślin traktowanych środkiem na paszę lub kiszonki

Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu oraz susza mogą powodować obniżenie skuteczności środka. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

W przypadku przekroczenia zalecanych faz aplikacji, niektóre gatunki chwastów np. chaber bławatek mogą odrastać z najstarszych i zdrewniałych części roślin.

Bodziszek drobny jest całkowicie zwalczany tylko w przypadku zabiegu w bardzo wczesnych fazach rozwojowych (do BBCH 14).

W zależności od przebiegu pogody po zabiegu w zbożach jarych mogą wystąpić objawy fitotoksyczności w postaci zwijania liści, marszczenia, epinastii. Objawy te są przemijające i nie mają wpływu na plon.

W przypadku wystąpienia na polu biotypów odpornych chwastów na środki z grupy inhibitorów ALS, skuteczność może być ograniczona. Należy wdrożyć procedurę ograniczania presji selekcyjnej na rozwój odporności w całym płodozmianie.

Strategia zarządzania odpornością

Środek zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
 • chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego, czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Środka nie stosować:

na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,

 • w okresie występowania przymrozków,
 • przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,
 • na rośliny mokre,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.