Przytulia czepna

Jest to roślina jednoroczna, jej okres zakwitu przypada najczęściej pomiędzy czerwcem a sierpniem. Jak skutecznie zwalczyć przytulię czepną?

Zwalczanie przytuli czepnej. Jak zwalczyć przytulię czepną?

Jest to roślina jednoroczna, jej okres zakwitu przypada najczęściej pomiędzy czerwcem a sierpniem, chociaż zdarzają się przypadki, że zakwita nawet w październiku. Roślina jest silnie rozgałęziona, posiada zadzierzyste liście oraz drobne, białe kwiaty umiejscowione na charakterystycznych, długich szypułkach.

Czy przytulia czepna jest szkodliwa dla upraw?

Przytulia czepna z powodzeniem rozwija się na różnego rodzaju glebach, chociaż zdecydowanie wybiera tereny żyzne z dużą zawartością azotu i wilgoci. Jeżeli chodzi o występowanie wśród roślin uprawnych, najczęściej można spotkać ją na polach zbóż ozimych, buraków, rzepaku oraz lnu.

Jak zwalczyć przytulię czepną?

Wrażliwa jest na substancje czynne, takie jak np.:  amidosulfruon, bentazon, bifenoks, chlomazon, chlorosulfuron, chlorydazon, dichlorprop, diflufenikan, dikamba, etofumesat, florasulam, fluroksypyr, jodosulfuron metylosodowy, karfentrazon, metazachlor, metosulam, nikosulfuron, oksyfluorofen, propyzamid, rimsulfuron, terbacyl, tribenuron metylowy