Zapoznaj się z nasza ofertą

BARISTO 500 SC

BARISTO 500 SC

herbicyd
5L | 1L | 500ml

BARISTO 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będącym koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.

Zawartość substancji czynnej:
napropamid (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %)

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach co prowadzi do zahamowania syntezy kutyny i wosku kutykularnego dzięki czemu kiełki lub młode siewki pozbawione są warstwy chroniącej jej przed działaniem warunków zewnętrznych.

Baristo 500 SC

BARISTO 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będącym koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3.

Zawartość substancji czynnej:
napropamid (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %)

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach co prowadzi do zahamowania syntezy kutyny i wosku kutykularnego dzięki czemu kiełki lub młode siewki pozbawione są warstwy chroniącej jej przed działaniem warunków zewnętrznych.

Herbicyd Baristo  SC - ochrona truskawki

Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych.

Środek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną. Chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.

Stosowanie środka pojedynczo:

Chwasty wrażliwe:bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe:chaber bławatek, iglica pospolita, tobołki polne
Chwasty średnio odporne:przytulia czepna

Stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej:

Chwasty wrażliwe:bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe:fiołek polny

Rzepak ozimy

Stosowanie środka pojedynczo:
Termin stosowania: środek stosować jesienią, przed siewem rośliny uprawnej, na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud).

Uwaga: Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha.

Stosowanie środka BARISTO 500 SC w mieszaninie zbiornikowej w celu zwiększenia spektrum chwastobójczego:

Termin stosowania: środek stosować jesienią, najpóźniej do 3 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną glebę (bez grud).

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

BARISTO 500 SC – 2,0 l/ha + Efector 360 CS lub Koncept 360 CS lub Boa 360 CS – 0,16 l/ha + Metax 500 SC lub Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC – 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszanki.

Kapusta głowiasta biała

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kalafior

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed siewem/sadzeniem. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą na głębokość 2–3 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka

Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha.

Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 – 3,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga: Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność  środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych  ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Środki ostrożności

Podczas stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać środków ostrożności i zaleceń dotyczących warunków stosowania dla środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny.

Środka nie stosować na glebach zbrylonych lub przesuszonych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Po zastosowaniu środka w dawce 2,4 l/ha i po zbiorze rzepaku w normalnym terminie, oraz po zastosowaniu środka w dawce 3,6 l/ha w truskawce, w następnym sezonie można uprawiać wszystkie gatunki roślin, jednak nie wcześniej niż 180 dni od ostatniego zastosowania środka. Przed siewem rośliny uprawnej konieczna jest orka na głębokość 20 cm.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać rośliny, do odchwaszczania których zaleca się przedmiotowy środek ochrony roślin (rzepak, kapusta, kalafior).

Podczas stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny.

W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład takiej mieszaniny.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 180 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

Rzepak ozimy, kapusta głowiasta biała, kalafior – nie dotyczy.