Aktywność fungicydowa wobec zgnilizny twardzikowej

W badaniach in vitro na kilku izolatach testowaliśmy aktywność fungicydową różnych substancji aktywnych i ich mieszanin wobec sprawcy zgnilizny twardzikowej.

Spośród 18 różnych kombinacji najwyższą aktywnością fungicydową i trwałością efektu wyróżniał się układ: prochloraz + difenokonazol w proporcji 400:125.

Aktywność fungicydowa wobec zgnilizny twardzikowej

fungicydy wobec zgnilizny

zgnilizna twardzikowa podczas badania nad fungicydami

badania dotyczące skuteczności fungicydów

próbka zgnilizny twardzikowej