Fungicyd Bukat 500 SC

Bukat 500 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego

Z wielką przyjemnością spieszymy poinformować iż fungicyd Bukat 500 SC otrzymał w ostatnich dniach rozszerzenie rejestracji o stosowanie w rzepaku ozimym JESIENIĄ I WIOSNĄ. Dzięki temu zyskujemy dodatkową możliwość oferowania produktu o najwyższej koncentracji tebukonazolu do ochrony tej ważnej uprawy.

Fungicyt Bukat 500 SC w ochronie rzepaku

Bukat 500 SC w rzepaku można stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od fazy pierwszego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych – fazy zielonego pąka (BBCH 31-51). W tej fazie możemy zwalczać: cylindrosporiozę, czerń krzyżowych oraz suchą zgniliznę kapustnych. Maksymalna zalecana dawka to 0,5l/ha.
Zarejestrowane zostały również mieszaniny zbiornikowe z preparatami Dafne 250 EC oraz Porter 250 EC.
Bukat 500 SC – Jeden fungicyd, wiele możliwości
Na ewentualne dodatkowe pytania odpowiedzą nasi Doradcy, zapraszamy do kontaktu.
Polecamy Państwa uwadze nasze produkty.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.