BUKAT 500 SC i DAFNE 250 EC do zabiegów jesiennych

Dwa fungicydy firmy INNVIGO: BUKAT 500 SC (tebukonazol) oraz DAFNE 250 EC (difenokonazol) w dniu 12.09.2017 otrzymały rozszerzenie etykiet o jesienne stosowanie w uprawach rzepaku ozimego. Daje to rolnikom znacznie większe możliwości wykorzystania potencjału obu fungicydów oraz przygotowywania skuteczniejszych programów ochrony fungicydowej w całym sezonie wegetacyjnym.

Oprócz fungicydu BUKAT 500 SC INNVIGO oferuje drugi środek zawierający tebukonazol o takich samych właściwościach o nazwie Ambrossio 500 SC. Natomiast inną dostępną marką fungicydu DAFNE 250 EC jest preparat Porter 250EC.

Aktualne etykiety są do pobrania ze strony www.innvigo.com

Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.