CEVINO 500 SC

CEVINO 500 SC to herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

CEVINO 500 SC to herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

Zawartość substancji czynnej:
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3%)

działanie na chwasty

Flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Stosowanie przedwschodowe:

Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy (w wyższej dawce średnio odporny), przytulia czepna, rumian polny (w wyższej dawce średnio odporny), wyczyniec polny

Środek stosowany w mieszaninie: CEVINO 500 SC 0,24-0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, wyczyniec polny

Stosowanie powschodowe:

Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średniowrażliwe: rumian polny
Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku (w wyższej dawce średnioodporne), wyczyniec polny

Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,35 l/ha

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty
średniowrażliwe:
gwiazdnica pospolita
Chwasty
średnioodporne:
fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, jasnota różowa, przytulia czepna, wyczyniec polny

Środek stosowany w mieszaninie: CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: chaber bławatek

Środek stosowany w mieszaninie: CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG 15 g/ha

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała
Chwasty średniowrażliwe: ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: chaber bławatek

stosowanie środka

Pszenica ozima
Terminy stosowania: środek zastosować w jednym z następujących terminów:

1. jesienią, przedwschodowo (BBCH 00-09).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,3 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach: CEVINO 500 SC 0,24 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
lub CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha

2. jesienią, powschodowo od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zboża (BBCH 11-20).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,35 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach: CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha
lub
w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG w następujących dawkach:

CEVINO 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG 15 g/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po upływie minimum 3 miesięcy, wiosną po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki, kukurydzę. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkami Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC lub Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG należy przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

 1. Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
 2. Na glebach próchniczych i czarnoziemach środek może wykazywać obniżoną skuteczność chwastobójczą.
 3. Środka nie stosować:
  – na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
  – w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
 4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 5. Substancja czynna środka flufenacet należy do chemicznej grupy K3 (inhibitory VLCFA) wg HRAC. W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. rotacyjne stosowanie na danym stanowisku środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne z różnych grup, o odmiennych mechanizmach działania.
 6. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10-20°C.

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne