Chlorosulfuron w SG – idealne rozpuszczanie!

ARUBIS 50 SG, SURFER 50 SG, SPOTON 50 SG – JEDYNE HERBICYDY ZAWIERAJĄCE CHLOROSULFURON W FORMULACJI SG.

Arubis 50 SG /Surfer 50 SG /Spoton 50SG to jedyne herbicydy zawierające chlorosulfuron w formulacji SG (granule rozpuszczalne) – wszystkie inne produkty na rynku  w starej formulacji WG  tworzą mniejszą lub większą zawiesinę.

herbicydy z Chlorosulfuron w SG
Herbicyd w formulacji SG wchodzi z wodą w roztwór rzeczywisty – całkowicie się w niej rozpuszcza.
Ciecz robocza przygotowana na bazie herbicydu SG jest zupełnie przezroczysta.

próbki herbicydów

Biodostępność substancji aktywnej w roztworze rzeczywistym jest większa. Korzyścią z tego wynikającą jest lepsza skuteczność (są mniejsze jej straty, lepsze jest pobieranie) i stabilność efektów w trudniejszych warunkach. Dodatkowymi zaletami jest łatwość mycia opryskiwacza, to że nic się nie osadza na jego elementach, znacznie mniej wody do potrzeba jego mycia/płukania – mniejsze jest ryzyko uszkodzeń innych upraw gdzie wykonywane są kolejne zabiegi.

herbicydy arubis 50 sg