Fenoksaprop-P-etylu

Zwalcza między innymi gatunki chwastów jednoliściennych.

Fenoksaprop-P-etylu – informacje o substancji aktywnej

Fenoksaprop-P-etylu należy do inhibitorów syntezy lipidów grupa A wg HRAC. Zwalcza między innymi gatunki chwastów jednoliściennych (skuteczność powyżej 85% wg raportów DAR – dokument oceniający substancję aktywną w procesie koordynowanym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności).

Fenoksaprop-P-etylu ZWALCZA CHWASTY

  • Alopecurus myosuroides – wyczyniec polny
  • Apera spica-venti – miotła zbożowa
  • Avena fatua – owies głuchy
  • Digitaria spp – paluszniki
  • Echinochloa crus-galli – chwastnica jednostronna
  • Panicum miliaceum – proso zwyczajne
  • Phalaris spp – mozga trzcinowata
  • Poa trivialis – wiechlina zwyczajna
  • Setaria viridis – włośnica zielona
  • Zea mays – kukurydza zwyczajna

Działanie układowe fenoksaprop-P-etylu – w roślinie przemieszcza się do stożków wzrostu pędów i korzeni, powodując hamowanie rozwoju chwastów). Pełną skuteczność uzyskuje się po nawet 50-60 dniach od aplikacji.

Fenoksaprop-P-etylu komplet herbicydów

Herbicyd fenoxinn 100 ec

W ofercie Innvigo znajduje się herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), który zawiera między innymi fenoksaprop-p-etylu. Dowiedz się więcej: herbicyd Fenoxinn 100 EC.