Fenoxinn 110 EC

Fenoxinn 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.

Herbicyd - FENOXINN

informacje o produkcie

FENOXINN 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

FENOXINN 110 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych.
FENOXINN 110 EC niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia. Miotła zbożowa jest najlepiej zwalczana w fazie od 2 do 8 liści.

 1.  Stosowanie środka pojedynczo
  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

  Chwasty wrażliwe: wyczyniec polny
  Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa

  Pszenica jara, jęczmień jary

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy
 2. Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polny
  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski
  Chwasty średnioodporne: miotła zbożowa, przetacznik polny

  Pszenica jara, jęczmień jary

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, owies głuchy, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rdest szczawiolistny (rdest kolankowy), żółtlica drobnokwiatowa
  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik perski

stosowanie środka

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime
Termin stosowania: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31).
a) Stosowanie pojedynczo
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
lub
b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych
W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek FENOXINN 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG lub Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: FENOXINN 110 EC - 0,5 l/ha
+ Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha
+ Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek FENOXINN 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.
W przypadku łącznego zastosowania środka FENOXINN 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1.  Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka, w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.
 2.  Środka nie stosować:
  - na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,
  - w okresie występowania przymrozków,
  - w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%.
 3.  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 4.  Strategia zarządzania odpornością.
  Uproszczenie uprawowe, uprawy w monokulturze, stosowanie dawek obniżonych oraz stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania mogą prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  - postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
  - dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  - używaj różnych metod kontroli zachwaszczania w tym rotacje upraw, itp.,
  - stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
  - informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  - w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.

Sprawdź w zestawie

Herbicydy Fenoxinn Toto Tytan Rassel

DOSTĘPNE OPAKOWANIA


Zestaw handlowy FENOXINN 110 EC + TYTAN 75 SG/TOTO 75 SG + RASSEL 100 SC : 2 x 1 l + 2 x 0,09 kg + 1 x 150ml

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne