Przechowalnictwo owoców i warzyw

INFORMACJE O PRODUKCIE

FRUITSMART to środek z grupy regulatorów wzrostu, używany do utrzymywania jakości i poprawy zdolności przechowalniczych oraz opóźniania procesów przejrzewania podczas przechowywania w chłodni (zwykłej i z kontrolowaną atmosferą): jabłek, gruszek, gruszek azjatyckich, pigwy pospolitej, śliwek, moreli, brzoskwiń, nektarynek, kiwi, pomidorów, papryki, oberżyny, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, brokułów, roślin ozdobnych, kwiatów, cebulek tulipanów i innych roślin ozdobnych. Działa poprzez wyhamowanie produkcji etylenu i wszelkich procesów zachodzących w roślinach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez samą roślinę, jak i pobranego z otoczenia. Jest sformułowany w postaci proszku zawartego w wodnorozpuszczalnych saszetkach, który zmieszany z wodą powoduje uwolnienie się lotnej substancji czynnej, która następnie przedostaje się do tkanek przechowywanych roślin.

Zawartość substancji czynnej:
1-metylocyklopropen (substancja z grupy pochodnych cyklopropenu) – 33 g/kg (3,3 %)

STOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ (OWOCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,068 g/m 3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037 – 0,068 g/m 3 chłodni.

Termin stosowania: Jabłka przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających na zabieg w temperaturze powyżej 10°C. Zabieg może być wykonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C, jak również w czasie chłodzenia.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1.
Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m 3 i maksymalnie 2,24 mg/m 3 przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg owoców/m 3 .
Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: 8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

GRUSZKA, GRUSZKA AZJATYCKA, PIGWA POSPOLITA (OWOCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,068 g/m 3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037 – 0,068 g/m 3 chłodni.
Termin stosowania:
Owoce przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10 o C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających w chłodni powyżej 10 o C. Zabieg może być wykonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20 o C, jak również w czasie chłodzenia.
Czas zabiegu: 24 godziny.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1.

Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m 3 i maksymalnie 2,24 mg/m 3 przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg owoców/m 3.

ŚLIWA, MORELA, BRZOSKWINIA, NEKTARYNKA, KIWI (OWOCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,049 g/m 3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037 – 0,049 g/m 3 chłodni.

Termin stosowania: Owoce przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10 o C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających w chłodni powyżej 10 o C. Zabieg może być wykonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20 o C, jak również w czasie chłodzenia.
Czas zabiegu: 24 godziny.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1.

Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m 3 i maksymalnie 1,62 mg/m 3 przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg owoców/m 3 .

POMIDORY (ODMIANY O CZERWONEJ SKÓRCE), PAPRYKA, OBERŻYNA (OWOCE PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,049 g/m 3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037 – 0,049 g/m 3 chłodni.

Termin stosowania: Owoce przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany nie później niż 24 godziny od zbioru owoców.
Czas zabiegu: 12 godzin.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1.

Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m 3 i maksymalnie 1,62 mg/m 3 przy gęstości wypełnienia chłodni 195 kg owoców/m 3 .

KAPUSTA GŁOWIASTA, KAPUSTA PEKIŃSKA, BROKUŁ
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,049 g/m 3 chłodni.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,038 – 0,049 g/m 3 chłodni.
Termin stosowania: Warzywa przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być wykonany w ciągu 7 dni od zbioru.
Czas zabiegu: 24 godziny.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych warzyw: 1.

Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,254 mg/m3 i maksymalnie 1,617 mg/m 3 przy gęstości wypełnienia chłodni 250 kg/m 3 .

ROŚLINY OZDOBNE (PRZECHOWYWANIE KWIATÓW)
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,024 g/m 3 chłodni.

Termin stosowania: Rośliny przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie rozwojowej. Zabieg powinien być wykonany natychmiast po zbiorze.
Czas zabiegu: 4 godziny.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych roślin/kwiatów: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 1 dzień.

Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić 0,7875 mg/m 3 .

TULIPANY I INNE ROŚLINY CEBULOWE UPRAWIANE NA KWIATY (PRZECHOWYWANIE CEBULEK)
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego przechowywania: 0,016 g/m 3 chłodni.

Termin stosowania: Cebule przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie rozwojowej. Zabieg powinien być wykonany natychmiast po zbiorze.
Czas zabiegu: 12 godzin.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych cebul: 10.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić 0,523 mg/m 3 .
Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: 8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g.

WYKONYWANIE ZABIEGU

Przed wykonaniem zabiegu zmierzyć kubaturę chłodni w celu ustalenia potrzebnej ilości środka. Upewnić się, że pomieszczenie jest szczelne. Dobrać saszetki zawierające odmierzoną ilość środka w foliach rozpuszczalnych w wodzie tak, aby ilość środka odpowiadała dawce środka potrzebnej do jednorazowego zastosowania, nie przekraczając jej. Pojemnik zaopatrzony w pompę do mieszania wody wypełnić letnią wodą i umieścić w niewielkiej odległości od drzwi chłodni. Uruchomić pompę i woreczki foliowe z właściwie dobraną ilością środka wrzucić do pojemnika z wodą. Piana powstająca podczas rozpuszczania produktu nie ma wpływu na jakość działania preparatu. Folia rozpuszcza się w ciągu 2 minut. W tym czasie chłodnię należy opuścić, szczelnie zamykając i zabezpieczając przed dostępem nieupoważnionych osób oraz umieścić tabliczkę „Zamknięte – nie wchodzić”. Pozostałość depozytu nośnika środka na dnie naczynia nie powoduje obniżenia jego skuteczności działania.
Pomieszczenia nie otwierać przez:
– 24 godziny podczas przechowywania jabłek, gruszek, gruszek azjatyckich, pigwy pospolitej, śliwek, moreli, brzoskwiń, nektarynek, kiwi, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, brokułów,
– 12 godzin podczas przechowywania pomidorów (odmiany o czerwonej skórce), papryki, oberżyny,
– 4 godziny podczas przechowywania roślin ozdobnych i kwiatów,
– 12 godzin podczas przechowywania cebulek tulipanów i innych roślin ozdobnych/kwiatów.

Po tym czasie włączyć wentylację, otworzyć chłodnię i przed wejściem do niej wietrzyć przez 15 minut.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

Efekt działania środka może być mniej widoczny na owocach, warzywach lub kwiatach będących w nienajlepszej kondycji (w tym porażonych), przejrzałych przed rozpoczęciem przechowywania lub zebranych w niewłaściwej fazie dojrzałości.

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

2,5 g; 8,5 g

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne | Test skrobiowy 2020

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE WWW.FRUITSMART.pl