Fusarium culmorum

Fusarium culmorum

Jako saprofit znajduje się w glebie. Jako patogen w Polsce poraża wszystkie gatunki zbóż, kukurydzę, trawy, rośliny bobowate i inne. Zboża atakuje w całym okresie wegetacyjnym od kiełkowania do dojrzewania. Jest sprawcą różnych chorób takich jak: zgorzel przedwschowa siewek, zgorzel powschodową siewek, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel korzeni, fuzarioz kłosów. Powoduje zgniliznę przechowywanych jabłek, bulw ziemniaka, korzeni buraka.

Fusarium culmorum jest silnie toksynotwórczy, metabolitami wtórnymi są: deoksyniwalenol i pochodne, niwalenol, zearalenon (fitoestrogen) – u zwierząt po spożyciu powodują zakłócenia w funkcjonowaniu organów rozrodczych.

Patogen atakuje również chwasty z z rodzin: goździkowate, komosowate, złożone, powojowate, kapustowate, bobowate, liliowate, lnowate, ślazowate, psiankowate, fiołkowate i inne. Dlatego stosowanie herbicydów w uprawach pośrednio wpływa na ograniczanie rozwoju chorób fuzaryjnych powodowanych przez Fusarium culmorum.

badania nad patogenami i herbicydami