Grzyby toksynotwórcze i nasiona zbóż

Prowadzimy badania na obecność grzybów toksynotwórczych przenoszonych wraz z nasionami zbóż.

Grzyby toksynotwórcze i nasiona zbóż

Celem badań jest oznaczenie przynależności gatunkowej sprawców chorób produkujących mykotoksyny, a także dopracowanie indywidualnych programów ich ograniczania w trakcie okresu wegetacji. Na zdjęciach kultury grzybów rodzaju: Alternaria, Trichoderma, Penicilium, Aspergillus, Epicoccum, Cladosporium, Chaetomium, Rhizobus, Fusarium, Nigrospora.

 

próbki grzybów toksynotwórczych

Grzyby toksynotwórcze próbki

badania nad ograniczeniem grzybów w zbożach

grzyby w nasionach

rozwój Grzyby toksynotwórcze
badania nad rozwojem grzybów z zbożach

Celem badań jest oznaczenie przynależności gatunkowej sprawców chorób produkujących mykotoksyny, a także dopracowanie indywidualnych programów ich ograniczania w trakcie okresu wegetacji. Na zdjęciach kultury grzybów rodzaju: Alternaria, Trichoderma, Penicilium, Aspergillus, Epicoccum, Cladosporium, Chaetomium, Rhizobus, Fusarium, Nigrospora. Część z tych grzybów wytwarza bardzo szkodliwe metabolity wtórne, których nie można usunąć w procesach produkcyjnych nie tylko pasz dla zwierząt, ale także np. pieczywa czy płatków śniadaniowych.
Ziarniaki przed wyłożeniem na pożywkę były sterylizowane powierzchniowo 99,9% alkoholem etylowym.