Ochrona truskawki

Ochrona herbicydowa i fungicydowa sadów, malin, truskawek, kapusty głowiastej, kalafiora.

Batalion Baristo - ochrona sadów

Zwalczanie chwastów w truskawkach

Herbicyd do sadów Baristo
Herbicyd BARISTO 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym doglebowo, będącym koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna napropamid zaliczana jest do grupy K3. Zawartość substancji czynnej: napropamid – (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %).

Ochrona przed chorobami w truskawkach

Fungicyd sadowniczy Batalion

Fungicyd BATALION 450 SC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Zawartość substancji czynnej: pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 450 g/l (41,40 %).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne