Henik 50 SG

Henik 50 SG to herbicyd bezwzględnie zwalczający chwasty w kukurydzy, skuteczny solo i w duecie, a w dodatku dostępny w rewelacyjnej cenie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

HENIK 50 SG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie stosowanym dolistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych gatunków chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika ) – 500 g/kg (50%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

HENIK 50 SG jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście i korzenie i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się młodych liści chwastów oraz zamieranie roślin począwszy od stożków wzrostu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
Chwastnica jednostronna – zalecane stosowanie w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Perz właściwy – zalecane stosowanie w fazie od 3 do 6 liści.

Chwasty średniowrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści) są odporne na działanie środka. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Wrażliwość chwastów na środek HENIK 50 SG w mieszaninie ze środkiem Rimel 25 SG/Egzecutor 25 SG/Rincon 25 SG i adiuwantem
Asystent+ 0,05% obj.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy, rdestówka powojowata, rdest plamisty,
szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków)
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Termin stosowania: zabieg wykonywać wcześnie po wschodach, w fazie 2-8 liści kukurydzy ( BBCH 12-18). Opryskiwanie wykonywać, gdy większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.

Środek HENIK 50 SG należy stosować łącznie ze środkiem Rimel 25 SG/Egzecutor 25 SG/Rincon 25 SG i adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HENIK 50 SG w dawce 80 g/ha + Rimel 25 SG/Egzecutor 25 SG/Rincon 25 SG 40 g/ha + adiuwant Asystent+ 0,05% obj.
lub
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HENIK 50 SG w dawce 60 g/ha + Rimel 25 SG/Egzecutor 25 SG/Rincon 25 SG 30g/ha + adiuwant Asystent+ 0,05% obj.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środka nie stosować:

  • w kukurydzy cukrowej i pękającej,
  • w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści.

2. Zabiegu nie wykonywać:

  • bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
  • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
  • na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby
  • na rośliny mokre (rosa, deszcze),
  • aparaturą agrolotniczą.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

4. Celem przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach niektórych gatunków chwastów zaleca się stosować środek w dawkach nie niższych niż rekomendowane. Z tego też względu nie powinno się powtarzać stosowania środka w kolejnym sezonie na tym samym stanowisku.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,08 kg; 0,4 kg
Zestaw handlowy HENIK 50 SG + ASYSTENT+: 0,08 kg + 0,1 l
Zestaw handlowy HENIK 50 SG + RINCON 25 SG + ASYSTENT+: 0,08 kg + 0,06 kg + 0,1 l; 0,4 kg + 0,3 kg + 0,5 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne