INNZAR 500 SC

INFORMACJE O PRODUKCIE

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą (SC) o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.

Środek zawiera substancję czynną fluazynam (grupa FRAC 29).

 Zawartość substancji czynnej:
fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l (38,8 %)

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 Ziemniak
zaraza ziemniaka (nać i bulwy)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku zawiązywania bulw do fazy zamierania liści i łodyg (BBCH 40-97). Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym środek stosować przemiennie z fungicydami o działaniu kontaktowym należącymi do innych grup chemicznych, w odstępach co 7 – 10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha
Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Cebula, szalotka
mączniak rzekomy cebuli
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznego piątego liścia do fazy gdy 50% liści zgina się (BBCH 15-48). Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7 – 10 dni w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha

UWAGA
Nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.
Niższą dawkę stosować w warunkach słabej presji infekcyjnej choroby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
ziemniak – 7 dni,
cebula, szalotka – 28 dni.

  1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

−     znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
−     nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  1. Środek zawiera substancję czynną fluazynam (grupa FRAC 29) o działaniu zapobiegawczym. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

−     stosowanie środka tylko jako część programu ochrony, do którego włączone są środki grzybobójcze, zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania (stosowanie przemienne środków),
−     niestosowanie środka w dawkach niższych niż są zalecane,
−     wybór środków zawierających substancję czynną fluazynam do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,5l; 5l

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne