Jęczmień browarny-pierwsze obserwacje!

Mamy pierwsze obserwacje z badań szalkowych próbek jęczmienia browarnego dostarczonego do analizy.

Jęczmień browarny-pierwsze obserwacje!

Badania wykazały znaczną dominację gatunku Alternaria alternata. Grzyb ten uważany jest za potencjalnie niebezpieczny. Niepożądanym skutkiem obecności tych grzybów w lub na nasionach jest możliwość wytwarzania toksycznych metabolitów wtórnych zwanych mykotoksynami. Powszechnie występujący gatunek A. alternata może wydzielać ponad 30 toksycznych substancji, z których najczęściej występującymi są alternariol (AOH – alternariol) i eter monometylowy alternariolu (AME – alternariol monomethyl ether) oraz tentoksyna blokująca fosforylację ADP do ATP. Produkowane mykotoksyny mogą powodować wydłużanie się korzeni i opóźnianie rozwoju siewek.

badania nad grzybami Jęczmień browarny

Poza grzybem Alternaria na otrzymanych nasionach stwierdzono także Aspergillus niger. Przy nadmiarze wilgotności w czasie przechowywania, grzyby z rodzajów Aspergillus atakują zarodki ziarniaków zbóż powodując obniżenie zdolności kiełkowania. Obfitszy ich rozwój w masie ziarna powoduje powstawanie tzw. niebieskich oczek (ang. blue eyes) będących drobnymi koloniami tych grzybów. Aspergillus niger może mieć duże znaczenie podczas dalszego przechowywania uszkodzonego mechanicznie ziarna, zwłaszcza w warunkach zbyt wysokiej wilgotności ze względu na jego potencjalną zdolność do produkcji jednego z najbardziej toksycznych metabolitów wtórnych – ochratoksyny A.

próbki grzybów

Sporadycznie obserwowano także: FusariumEppicocumBotrytisAureobasidium oraz inne grzyby niezarodnikujące (10%).

A. Brachaczek