JENOT 100 EC

JENOT 100 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego.

ochrona rzepaku i buraka herbicydem jenot 100 ec

INFORMACJE O PRODUKCIE

JENOT 100 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P- etylowy – związek z kwasu arylofenoksypropionowego – 10,1% (100 g/l)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

JENOT 100 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy pszenicy ozimej, samosiewy pszenżyta ozimego

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Termin stosowania:
a) środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści do początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 12 – 21)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 – 0,4 l/ha.

Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu samosiewów zbóż, zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach: JENOT 100 EC 0,3 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.
lub
b) środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji od początku wydłużenia pędu (faza rozety) do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla (BBCH 30-32).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 0,5 l/ha.

Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu samosiewów zbóż, zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach: JENOT 100 EC 0,3 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak cukrowy
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści buraka do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 40% międzyrzędzi (BBCH12 – 34). Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub 10 dni po przerywce, gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie.

Zwalczanie: chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów pszenicy:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha
Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu samosiewów zbóż, zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach: JENOT 100 EC 0,35 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.

Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha – 1,5 l/ha
Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu perzu właściwego, zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach: JENOT 100 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem JENOT 100 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki), na polu tym można uprawiać burak cukrowy, rzepak ozimy lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka JENOT 100 EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
2. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
3. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres jednego miesiąca.
4. Nie stosować środka:

  • tuż przed spodziewanymi przymrozkami,
  • gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l

Do pobrania

Etykieta JENOT 100 EC

Karta charakterystyki JENOT 100 EC
Ulotka JENOT 100 EC