JESIENNE REJESTRACJE

Jest nam bardzo miło poinformować o uzyskanych rejestracjach w drugiej połowie listopada. Ofertę INNVIGO wzbogaciły dwa herbicydy – MAJOR 300 SL i CEVINO 500 SC oraz produkt z grupy zapraw zbożowych MADRON 50 FS.

Pierwszym z herbicydów jest MAJOR 300 SL. Preparat zawiera znaną substancje czynną chlopyralid – 300 g/l przeznaczoną do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimego – jesienią i wiosną, pszenicy ozimej i buraka cukrowego. W przypadku wszystkich wymienionych upraw zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,3-0,4 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Jedynie w przypadku buraka cukrowego środek można również użyć w sekwencji trzech zabiegów w dawce 0,2 l/ha.

Zapisy etykiety przewidują także możliwość stosowania preparatu w mieszaninach zbiornikowych z produktami zawierającymi pikloram – Zorro 300 SL oraz metazachlor – Mezotop 500 SC i Metax 500 SC.

Kolejnym herbicydem jest CEVINO 500 SC zawierający flufenacet – 500 g/l. Preparat stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.

Środek przeznczony jest do stosowania jesienią, przedwschodowo i powschodowo. W przypadku zastosowania przedwschodowo zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,24-0,3 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,3 l/ha. W przypadku aplikacji powschodowo zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,24-0,35 l/ha. Dawka maksymalna dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie CEVINO 500 SC w mieszaninie ze środkami zawierającymi diflufenikan – Saper 500 SC i Adiunkt 500 SC oraz metsulfuron – Galmet 20 SG i Primstar 20 SG.

MADRON 50 FS jest już drugą zaprawą nasienna w portofolio INNVIGO. Zawiera w swoim składzie sprawdzoną substancję czynną – fludioksonil. Preparat jest przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozima, żyta ozimego i pszenżyta ozimego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium. Zapisy w etykiecie przewidują użycie w dawce dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 700 ml wody.

Wszystkie produkty będą dostępne w sprzedaży wiosną 2018.

Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.