JUPITER 700 SC

JUPITER 700 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

INFORMACJE O PRODUKCIE

JUPITER 700 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C1.

Zawartość substancji czynnej:
metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l (58,1 %)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Pierwsze objawy działania środka to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie, widoczne w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści. Następnie widoczne jest silne zahamowanie wzrostu i zasychanie rośliny.

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fiołek polny, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty średnioodporne: przetacznik perski, rdestówka powojowata.
Chwasty odporne: jasnota różowa.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Burak cukrowy (plantacje produkcyjne i nasienne)

Termin stosowania: środek stosować po wschodach roślin buraka do fazy 9 liści (do BBCH 19) na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę, według następującego schematu:

System dawek dzielonych.

Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 4 liści ( do BBCH 14).

Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 9 liści ( do BBCH 19).
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-12 dni.

Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 9 liści ( do BBCH 19).
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-12 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie wymagany ze względu na wczesny termin stosowania.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie wymagany ze względu na wczesny termin stosowania.

 1. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy postępować zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Zabieg wykonać na glebę o prawidłowym uwilgotnieniu, najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej pogody, na rośliny suche, co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem.

3. Środka nie stosować:

 • w okresie długotrwałej suszy,
 • w temperaturze powietrza powyżej 25 o C,
 • na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
 • na rośliny mokre,
 • w okresie spodziewanych przymrozków,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki (lub z innej przyczyny), na tym samym polu można uprawiać:

 • w tym samym sezonie wegetacyjnym buraki cukrowe i pastewne,
 • po upływie 4 miesięcy od ostatniego zabiegu można uprawiać zboża ozime,
 • na wiosnę przyszłego sezonu wegetacyjnego wszystkie rośliny uprawne.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin.

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne