Kobra 510 SL

KOBRA 510 SL to środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

KOBRA 510 SL to środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL).
Produkt stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu. Kobra 510 SL powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Zastosowanie środka ułatwia zbiór mechaniczny. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.
W jabłoni stosowany jako środek do poprawy wybarwienia jabłek. Działanie środka polega na zwiększeniu zawartości etylenu w tkankach owoców, co prowadzi do przyśpieszenia procesów dojrzewania owoców.

Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy pochodnych kwasów fosfonowych) – 510 g/l (41,7%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-0,9 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenżyto ozime
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,95 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-0,95 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jęczmień jary
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 31-47).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jabłoń
Przyspieszenie wybarwienia owoców
Maksymalne /zalecane dawka stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 115 ml/100 l wody
Termin stosowania: środek zastosować od fazy początku dojrzewania owoców (BBCH 81), na 10-12 dni przed planowanym zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 500-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Ilość wody dostosować do wielkości korony drzew

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń – 10 dni
Zboża – nie dotyczy

Silny opad deszczu wcześniej niż po 4-5 godzinach od zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych stosować przed środkiem Kobra 510 SL – w dawkach i terminach podanych w ich etykietach.
Zbyt wczesne zastosowanie środka w jabłoni spowoduje uzyskanie niewyrośniętych owoców.
Opóźnienie zbioru (powyżej 12 dni od zastosowania środka) może doprowadzić do wystąpienia silnego opadu przedzbiorczego owoców.

  1. Środka KOBRA 510 SL nie stosować:
  • od okresu kłoszenia się zbóż,
  • na rośliny mokre,
  • na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
  • w temperaturze poniżej 10 °C,
  • na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l; 20 l

DO POBRANIA

Etykieta Kobra 510 SL
Karta charakterystyki Kobra 510 SL