Komosa wielkolistna

Komosa wielkolistna to roślina z rodziny komosowatych. Jak skutecznie zwalczać komosę wielkolistną?

Zwalczanie komosy wielkolistnej. Jak skutecznie zwalczać komosę wielkolistną?

Komosa wielkolistna to roślina z rodziny komosowatych. Występuje na terenie całej Europy, a zatem także w Polsce. Jest pospolitym chwastem.

Ten (prawdopodobnie) archeofit jest rośliną jednoroczną. Osiąga wysokość do 100 cm. Kwitnie od lipca do września.

Gdzie możemy spotkać komosę wielkolistną?

Komosa wielkolistna to chwast, który występuje na siedliskach ruderalnych oraz polach uprawnych roślin okopowych oraz kukurydzy.

Zwalczanie komosy wielkolistnej

Jak skutecznie zwalczać komosę wielkolistną? Przede wszystkim herbicydami, takimi jak np.: dikamba, kwas pelargonowy, mezotrion