Kompletna oferta do ochrony zbóż od INNVIGO

Mamy zaprawę zbożową! W ostatnich dniach sierpnia rejestrację uzyskał produkt TRITER 050 FS. Produkt z grupy zapraw zbożowych zawierający w swym składzie bardzo solidną i sprawdzoną substancję tritikonazol.

TRITER 050 FS jest fungicydem w formie koncentratu do zaprawiania w urządzeniach do zapraw płynnych. Zgodnie z etykietą TRITER 050 FS można stosować przeciw chorobom od nasiennym i od glebowym w pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym, życie oraz jęczmieniu jarym. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml środka z dodatkiem 700 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

TRITER 050 FS będzie dostępny w handlu jeszcze tej jesieni. Oprócz zaprawy zbożowej TRITER 050 FS INNVIGO zarejestrowało drugi środek zawierający tritikonazol o takich samych właściwościach o nazwie Tresser 050 FS.

Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.