KONFERENCJA PRASOWA 2018

Innvigo działa na polskim rynku od trzech lat. To dobry czas na podsumowania i planowanie przyszłości.

Innvigo działa na polskim rynku od trzech lat. To dobry czas na podsumowania i planowanie przyszłości, czas aby zaprezentować rozwój przedsiębiorstwa, dotychczasowe działania i osiągnięcia. Z tej okazji odbyła się 16 lutego w Warszawie konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia i plany na najbliższą przyszłość.

Nadchodzący sezon – ze względu na trudne warunki atmosferyczne jesienią i zimą oraz niezbyt korzystne ceny na rynku płodów rolnych – będzie wymagał rozsądnych decyzji inwestycyjnych w planowaniu produkcji roślinnej. Dzięki poszerzeniu oferty rolnicy będą mieli możliwość zbudowania kompletnych, skutecznych i ekonomicznych technologii ochrony. W rozpoczynającym się sezonie szczególnie rekomendowane będą następujące produkty i rozwiązania: Fenoxinn 110 EC (fenoksaprop) jest oferowany w zestawach, przeznaczonych do zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach wiosną, również w sytuacji zwiększonej odporności miotły na herbicydy z grupy ALS. Kolejnym sektorem rozwijanym przez Innvigo są regulatory wzrostu do zbóż i rzepaku. Najnowszym produktem jest Mepik 300 SL, który zawiera wyłącznie chlorek mepikwatu. Można go aplikować zarówno w uprawie zbóż ozimych i jarym, jak i w rzepaku ozimym. W rzepaku Mepik jest komponentem do budowania wiosennych zabiegów regulacji wzrostu, połączonych z ochroną fungicydową. – Szerokie okno zastosowania w zbożach pozwala tworzyć technologie jednozabiegowe lub dwuzabiegowe, przy zastosowaniu w późniejszych fazach innego regulatora – Korekt 510 SL (etefon).

Wśród nowości ostatnio w ofercie firmy pojawiły się preparaty: Makler 250 SE (azoksystrobina), Lekaro 80 WG (kaptan), Baristo 500 SC (napropamid), Zorro 300 SL (pikloram), Major 300 SL (chlopyralid), Jupiter 700 SC (metamitron), Cevino 500 SC (flufenacet) oraz zaprawy: Triter 050 FS (tritikonazol), Madron 50 FS (fludioksonil). Natomiast rozszerzenie rejestracji otrzymały: Los Ovados 200 SE, Bukat 500 SC, Dafne 250 EC.

Udział Innvigo w całym rynku środków ochrony roślin w Polsce jest szacowany na ponad 4 proc. Oferta produktowa to ponad 30 pozycji, a w najbliższym czasie ta paleta ma zostać poszerzona o nowe środki i rozszerzenia rejestracji znanych produktów.