Korekt 510 SL

Regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL).

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy pochodnych kwasów fosfonowych – 510 g/l (41,7%)

opis działania

Regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL).

W pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym, uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu, stosowany jako środek zapobiegający wyleganiu. Powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Zastosowanie środka ułatwia zbiór mechaniczny. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

W jabłoni stosowany jako środek do poprawy wybarwienia jabłek. Działanie środka polega na zwiększeniu zawartości etylenu w tkankach owoców, co prowadzi do przyśpieszenia procesów dojrzewania owoców.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 0,9 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,95 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 0,95 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 31-47).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń
Przyspieszenie wybarwienia owoców
Maksymalne /zalecane dawka stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 115 ml/100 l wody
Termin stosowania: środek zastosować od fazy początku dojrzewania owoców (BBCH 81), na 10-12 dni przed planowanym zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 500-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Ilość wody dostosować do wielkości korony drzew.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń – 10 dni
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary – nie wymagany

 1. Silny opad deszczu wcześniej niż po 4-5 godzinach od zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
 2. Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych stosować przed środkiem Kobra 510 SL – w dawkach i terminach podanych
  w ich etykietach.
 3. Zbyt wczesne zastosowanie środka w jabłoni spowoduje uzyskanie niewyrośniętych owoców. Opóźnienie zbioru (powyżej 12 dni od zastosowania środka) może doprowadzić do wystąpienia silnego opadu przedzbiorczego owoców.
 4. Środka nie stosować:
 • od okresu kłoszenia się zbóż,
 • na rośliny mokre,
 • na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
 • w temperaturze poniżej 10 °C,
 • na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.
 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne