MADRON 50 FS

Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego

Opis działania

Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

Zawartość substancji czynnej:
fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 50 g/l (4,73%)

stosowanie środka

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Pszenica ozima
Pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek )

 Żyto ozime, pszenżyto ozime
Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml / 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 700 ml wody.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Bobik, bób, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch zielony łuskowy uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, groch zwyczajny pastewny (peluszka), wyka, soczewica jadalna
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, ciecierzyca pospolita
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Słonecznik zwyczajny
Alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
300 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Soja
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
120 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Żyto jare
Głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml / 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 700 ml wody.

Len zwyczajny uprawiany na nasiona i na włókno, konopie siewne
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
167 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody. 

Mak lekarski
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
167 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Gorczyca
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
167 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Rzepak jary, lnianka siewna, plantacje nasienne dyni.
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
167 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

UWAGA: środka nie stosować w uprawie dyni przeznaczonej do spożycia i na paszę.

Rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
167 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

Tytoń
Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
167 ml / 100 kg nasion z dodatkiem 700 ml wody.

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

 1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
 3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
 4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
 5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
 6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
 7. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
 8. Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
 9. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 250 kg/ha.
 10. Środek zawiera substancję czynną fludioksonil (związek fenylopirolowy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, Grupa FRAC 12). W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m.in.: stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce.
 11. Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
 • Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę,
 • Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.

 

Zaprawianie nasion

Sprzęt do zaprawiania nasion powinien być czysty i wolny od pozostałości innych środków ochrony roślin.

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne