MADRON 50 FS

Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego

Opis działania

Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

Zawartość substancji czynnej:
fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 50 g/l (4,73%)

stosowanie środka

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Pszenica ozima
pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek

Żyto ozime, pszenżyto ozime
pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 700 ml wody.

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy.

 1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
 3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
 4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
 5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
 6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
 7. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
 8. Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
 9. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 250 kg/ha.
 10. Środek zawiera substancję czynną fludioksonil (związek fenylopirolowy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, Grupa FRAC 12). W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m.in.: stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce.
 11. Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
  –  Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę,
  –  Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.

Zaprawianie nasion

Sprzęt do zaprawiania nasion powinien być czysty i wolny od pozostałości innych środków ochrony roślin.

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

DO POBRANIA

Etykieta MADRON 50 FS
Karta charakterystyki MADRON 50 FS