MAJOR 300 SL

MAJOR 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

MAJOR 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie.

Zawartość substancji czynnej:
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13%)

działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Substancja czynna środka hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Rzepak ozimy

Zastosowanie jesienią:

Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha

Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity

Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna
Chwasty średnio wrażliwe: mak polny, tasznik pospolity
Chwasty średnio odporne: fiołek polny
Chwasty odporne: bodziszek drobny

Zastosowanie wiosną:

Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity

Środek stosowany w mieszaninie: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty średnio odporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny
Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity

Pszenica ozima

Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha

Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny

Burak cukrowy

Środek stosowany samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha lub w dawce 3 x 0,2 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, ostrożeń polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: komosa biała, mak polny, rdest kolankowy

stosowanie środka

Rzepak ozimy
Środek zastosować w jednym z następujących terminów:

1. jesienią, od fazy 3. liścia do fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 13-14).
Środek zastosować wyłącznie w mieszaninie w następujących dawkach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha
lub
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha

2. wiosną, po ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (pąki kwiatowe zamknięte w liściach – BBCH 50).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha

W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka MAJOR 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL w dawkach:
MAJOR 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL SL 0,078 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jesień lub wiosna)

UWAGA: ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji w rzepaku mogą skutkować wystąpieniem przemijających objawów fitotoksyczności, które nie mają wpływu na plonowanie.

Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonywać wiosną od początku krzewienia do końca fazy krzewienia zboża (BBCH 20-29).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak cukrowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonywać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek można również zastosować w sekwencji trzech zabiegów:
Maksymalna / zalecana dawka dla trzykrotnego zastosowania: pierwszy zabieg 0,2 l/ha, drugi zabieg 0,2 l/ha, trzeci zabieg 0,2 l/ha.
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14), a następne zabiegi na kolejne wschody chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (tylko przy stosowaniu w dawce 0,2 l/ha)
Odstęp między zabiegami: 6 – 10 dni

następstwo roślin

Po zbiorze roślin chronionych środkiem MAJOR 300 SL w tym samym sezonie wegetacyjnym nie wysiewać roślin strączkowych (groch, fasola, wyka, lucerna itp.) oraz psiankowatych (ziemniak, pomidor itp.)

Roślinami następczymi jesienią tego samego roku kalendarzowego mogą być zboża i rzepak lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.

Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem na tym samym polu można uprawiać: rzepak, zboża lub burak cukrowy oraz inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.

W przypadku stosowania mieszaniny ze środkami Mezzo 500 SC/ Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC lub Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków.

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

  1. Środka nie stosować na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki, w mieszaninach z nawozami.
  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie zioła i niektóre warzywa. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  3. Substancja czynna środka chlopyralid należy do chemicznej grupy O (syntetyczne auksyny) wg. HRAC.
    W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. stosowanie środka wyłącznie w zalecanych dawkach oraz rotacyjne stosowanie na danym stanowisku środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne z różnych grup, o odmiennych mechanizmach działania.
  4. Nie stosować środka na rośliny mokre oraz w temperaturze powyżej 25 °C.
  5. Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 10 °C – 12 °C.

DOstępne opakowania

0,25 l; 1 l; 5 l

DO POBRANIA

Etykieta MAJOR 300 SL
Karta charakterystyki MAJOR 300 SL