METAX 500 SC

METAX 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i kapuście głowiastej białej.

INFORMACJE O PRODUKCIE

METAX 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i kapuście głowiastej białej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (43,98 %)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach głównie do fazy drugiej pary liści lub do fazy czwartej pary liści.

Chwasty wrażliwe bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, szarłat szorstki
Chwasty średniowrażliwe przytulia czepna, tasznik pospolity
Chwasty średnioodporne tobołki polne
Chwasty odporne fiołek polny

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do końca fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 10-14), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 4 liści (przytulia czepna od początku wzrostu liścieni do fazy 2 liści).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta biała
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady (BBCH 16).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem METAX 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki), po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniak, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej orki) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przeoraniu na głębokość 20 cm i wykonaniu uprawy – począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Środek ochrony roślin METAX 500 SC jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż raz na trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 hektar.
 2. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
 3. Po opryskiwaniu nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
 4. Nie stosować środka:
  – w okresie wschodów rzepaku,
  – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.
 5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l; 20 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne