Możesz zaoszczędzić jeszcze więcej!

W sezonie przechowalniczym 2015/2016  firmy INNVIGO  i Appolonia podjęły współpracę dotyczącą zastosowania nowego produktu FruitSmart (opartego na 1-MCP)  w komorach chłodniczych należących do konsorcjum Appolonia.

logo_Appolonia

Firma Appolonia jest spółką, która w ramach Konsorcjum zrzesza 22 Grupy Producentów Owoców z całego kraju tworząc największy w Polsce projekt odproducencki, zajmujący się sprzedażą wysokojakościowych jabłek.

 

Celem współpracy w zakresie zastosowania regulatora wzrostu FruitSmart było przede wszystkim zachowanie wysokiej jakości i jędrności owoców poprzez opóźnienie procesów dojrzewania w trakcie długiego okresu przechowywania. Dokonano porównania jakości owoców po zastosowaniu produktu FruitSmart z owocami gdzie aplikacji nie było. Jabłka zgromadzone w 7 komorach zostały potraktowane środkiem FruitSmart, natomiast w kolejnych  3 komorach, w ramach próby kontrolnej, pozostawiono jabłka bez traktowania preparatem.

FruitSmart zastosowano w komorach w łącznej pojemności 6720 m3.

W komorach, w których zastosowano FruitSmart oprócz zdecydowanie wyższych walorów jakościowych przechowywanych jabłek odnotowano oszczędności zużycia prądu wynikające z krótszej pracy urządzeń chłodniczych.

W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów czasu pracy urządzeń chłodniczych w poszczególnych komorach.

tabela do artykułu o regulatorze wzrostu fruitsmart

W komorach, gdzie stosowano FruitSmart urządzenia pracowały krócej. Z dokładniejszych wyliczeń wynika, że suma przepracowanych godzin wentylatorów chłodniczych była o 15% niższa w komorach, gdzie został zastosowany FruitSmart w stosunku do komór kontrolnych. Jeśli chodzi o pracę pomp chłodniczych tu różnica jest wyższa, urządzenia w komorach kontrolnych pracowały aż o 29% dłużej. Przekłada się to na niższe zużycie prądu co tym samym obniża koszt przechowywania owoców.

Należy podkreślić, że pomiary były przeprowadzane zaledwie przez okres 40 dni  przechowywania owoców, stąd można przypuszczać, że po całym okresie przechowalniczym oszczędności będą zdecydowanie wyższe.

Ta prosta obserwacja pokazuje, że zastosowanie produktu FruitSmart wpływa nie tylko na utrzymanie wysokich parametrów jakościowych przechowywanych owoców, ale także pozwala uzyskać znaczne oszczędności w całym procesie przechowywania.

Argument dodatkowych oszczędności był kolejnym dzięki któremu, przedstawiciele Konsorcjum Appolonia zdecydowali się na aktywne promowanie stosowania preparatu FruitSmart wśród swoich producentów.

FruitSmart to jedyny polski środek do przechowywania owoców zawierający 1-MCP. Minimalizuje ryzyko uszkodzeń i strat  podczas przechowywania, pozwala zachować wysoką jakość owoców zarówno w transporcie, jak i na półkach sklepowych. FruitSmart opóźnia procesy przejrzewania, dzięki czemu jabłka  na dłużej zachowują świeżość. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że celem Konsorcjum Appolonia jest zdobycie nowych rynków poza granicami Europy, do tej pory dla polskich jabłek niedostępnych.

Więcej informacji o produkcie na www.fruitsmart.pl

 Anna Płaczek, Appolonia
Agnieszka Bober, INNVIGO