Nauka dla praktyki rolniczej

W gronie kilkudziesięciu zaproszonych gości Innvigo uczestniczyło w Warsztatach Naukowych: „Odstępstwa od zasad dobrej praktyki rolniczej i ich skutki”, „Nauka dla praktyki rolniczej” zorganizowanych przez: Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG – PIB we Wrocławiu.

Program spotkania obejmował cztery zagadnienia:

  • Zagrożenia i sposoby ograniczania chorób fuzaryjnych i mikotoksyn w zbożach i kukurydzy dr hab. Ryszard Weber, prof. IUNG – IUNG-PIB (ZHiTUR we Wrocławiu)
  • Wybrane aspekty nawożenia roślin uprawnych dr hab. Urszula Piszcz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Barszcz Sosnowskiego i inni niechciani przybysze – realne zagrożenie i możliwości zwalczania dr hab. Krzysztof Domaradzki – IUNG-PIB (ZHiTUR we Wrocławiu)
  • Uszkodzenia roślin uprawnych w wyniku nieprawidłowości w stosowaniu herbicydów dr hab. Mariusz Kucharski – IUNG-PIB (ZHiTUR we Wrocławiu)

instytut uprawy ulotka o grzybach

Obserwowane w ostatnich latach ocieplanie się klimatu przyczyni się prawdopodobnie do zwiększenia nasilenia chorób wywołanych przez grzyby z rodzaju Fusarium dlatego należy dużą uwagę poświęcić ochronie plantacji zbóż.

W Polsce Fusarium graminearum może stać się gatunkiem dominującym na plantacjach zbóż z uwagi na wzrastający udział w strukturze zasiewów kukurydzy.

Średnio rocznie zgłaszanych jest do IUNG Wrocław ok 70 spraw przypadków uszkodzenia lub zniszczenia roślin celem postawienia ekspertyzy.

wykres o przyczynach niszczenia roślin

Najczęściej przyczynami uszkodzeń są zniesienia cieczy podczas zabiegu i zanieczyszczenia w opryskiwaczu. Odnotowano nowy trend w sprawach: uszkodzenia roślin w celu wyłudzenia odszkodowań.

Skalę problemu barszczu Sosnowskiego oddaje slajd poniżej. Oprócz zostały także inne gatunki: nawłoć kanadyjska, nawłoć poźna,  rdestowiec ostrokończysty i destowiec sachaliński

występowanie barszczu sosnowskiego mapa polski

Dziękujemy Dyrekcji i całemu Zespołowi IUNG-PIB Wrocław za zaproszenie.