NOWE REJESTRACJE

Z wielka radością pragniemy poinformować, że oferta handlowa INNVIGO powiększyła się o nowy herbicyd JUPITER 700 SC.

Z wielka radością pragniemy poinformować, że oferta handlowa INNVIGO powiększyła się o nowy herbicyd JUPITER 700 SC. W ostatnich dniach otrzymaliśmy również rozszerzenie rejestracji herbicydu BARISTO 500 SC oraz insektycydu LOS OVADOS 200 SE.

JUPITER 700 SC to herbicyd zawierający substancję czynną metamitron. Jest on przeznaczony do zwalczania chwastów w buraku cukrowym.
Środek należy stosować po wschodach roślin buraka do fazy 9 liści (do BBCH 19) na dobrze
uprawioną (bez grud) wilgotną glebę, według następującego schematu:
System dawek dzielonych.
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 4 liści ( do BBCH 14).
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 9 liści ( do BBCH 19).
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-12 dni.
Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: na chwasty w fazie liścieni, rośliny buraka w fazie do 9 liści ( do BBCH 19).
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-12 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rozszerzenie etykiety herbicydu BARISTO 500 SC, zawierającego substancję czynną napropamid, dotyczy stosowania w truskawce, według schematu:
Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają
BBCH 97).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 – 3,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rozszerzenie etykiety insektycydu LOS OVADOS 200 SE, zawierającego substancję czynną acetamipryd, dotyczy:

  • Zwalczania w rzepaku ozimym chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika w fazach BBCH 62-69
  • Zwalczania w rzepaku jarym chowaczy, pryszczarka kapustnika, słodyszka, gnatarza rzepakowca i mszyc
  • Zwalczania w jabłoni mszyc i owocówki jabłkóweczki
  • Zwalczania wskazanych w etykiecie rejestracyjnej szkodników w uprawach małoobszarowych: wiśnia, czereśnia, orzech włoski, leszczyna, grusza, śliwa, tytoń, pomidor pod osłonami, papryka pod osłonami, oberżyna pod osłonami, rośliny szkółkarskie ozdobne i leśne oraz wierzba energetyczna i purpurowa (wiklina).

Oprócz insektycydu LOS OVADOS 200 SE INNVIGO oferuje drugi środek zawierający acetamipryd o takich samych właściwościach o nazwie
APIS 200 SE.

Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.