Ostra plamistość oczkowa

Choroba zbóż za którą odpowiedzialny jest grzyb Rhizoctonia cerealis jest składnikiem kompleksu chorób podstawy źdźbła. Często jest mylona z łamliwością podstawy źdźbła.

Przeprowadziliśmy badania in vitro wykorzystując izolaty pozyskane z Banku Patogenów IOR w Poznaniu.
Wyniki obserwacji kultur hodowanych na podłożach różnych fungicydów w różnych stężeniach wskazują na to że BUKAT 500SC oraz mieszanina Bukat 500SC + Dafne 250EC skutecznie ograniczają wzrost grzyba w bardzo niskich stężeniach (1ppm).
Informacja jest istotna dla plantatorów ponieważ wiadomo że popularny prochloraz stosowany w T1, skuteczny na sprawców łamliwości, jednocześnie nie jest skuteczny na sprawcę ostrej plamistości oczkowej.

próbki podczas badań nad fungicydami

badania nad skutecznością fungicydów

probówki z grzybami