PORTFOLIO BOGATSZE O MAKLERA

Z początkiem listopada nasze portfolio wzbogaciło się o fungicyd MAKLER 250 SE zawierający doskonale znaną rolnikom substancję czynną – azoksystrobinę.

MAKLER 250 SE to preparat do zwalczania skutków chorób takich jak rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, septorioza liści, rdza jęczmienia, rynchosporioza oraz plamistość siatkowa w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. W zbożach maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha. Środek można stosować dwukrotnie w sezonie.

W rzepaku ozimym MAKLER 250 SE polecamy użyć do zwalczania: czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w rzepaku ozimym to 1,0 l/ha. Produkt trafi do sprzedaży wiosną przyszłego roku.

Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.