MEPIK 300 SL

MEPIK 300 SL umożliwia skuteczne skracanie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz rzepaku ozimego, także w niższych temperaturach.

Mepik - regulator wzrostu

REGULATOR WZROSTU MEPIK 300 SL

MEPIK 300 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu (retardantów) i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym. Ten regulator wzrostu zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin oraz wspomaga skracanie i wzmacnianie łodyg w okresie wiosennym z szerokim oknem aplikacji, które obejmuje zastosowanie jesienne i wiosenne w rzepaku oraz wiosenne w zbożach. Mepik 300 SL zawiera chlorek mepikwatu. Umożliwia skuteczne skracanie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz rzepaku ozimego, także w niższych temperaturach. Powoduje zwiększenie liczby źdźbeł kłosonośnych i dokrzewienie zbóż, a także wyrównanie łanu zbóż i rzepaku.

Zawartość substancji czynnej:
chlorek mepikwatu (substancja z grupy piperydyn) – 300 g/l (28,76 %)

REGULACJA POKROJU – STOSOWANIE

Regulator wzrostu (retardant) Mepik 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Regulacja pokroju: pszenica ozima, przenżyto ozime, rzepak ozimy

Pszenica ozima
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,3 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30- 49).
Dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się stosowanie środka w niższej z zalecanych faz to jest do BBCH 39.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,0 l/ha
Termin stosowania : środek zastosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30-49).
Dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się stosowanie środka w niższej z zalecanych faz to jest do
BBCH 39.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy
Redukcja wysokości roślin

  • Stosowanie środka pojedynczo (solo)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–0,7 l/ha
Termin stosowania : środek zastosować wiosną, w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30-35).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  • Stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej

W celu jednoczesnego zwalczania chorób rzepaku (sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych) środek Mepik 300 SL zaleca się zastosować w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Bukat 500 SC/Zizan 500 SC /Ambrossio 500 SC w następujących terminach i dawkach:

Stosowanie jednokrotne w sezonie uprawy

Termin stosowania: stosować wiosną, w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30-35):
Mepik 300 SL 0,6 l/ha + Bukat 500 SC/Zizan 500 SC /Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Stosowanie dwukrotne w sezonie uprawy

Pierwszy zabieg – jesienią, od fazy 2. liścia do fazy 8. liścia (BBCH 12-18). Przy czym celem
uzyskania maksymalnego efektu zaleca się wykonanie zabiegu od fazy 4. liścia do fazy 6. liścia (BBCH 14-16):
Mepik 300 SL 0,5 l/ha + Bukat 500 SC/Zizan 500 SC /Ambrossio 500 SC 0,4 l/ha

Drugi zabieg – wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego, od fazy początku wydłużania pędu do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 30-39):
Mepik 300 SL 0,4 l/ha + Bukat 500 SC/Zizan 500 SC /Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha

Liczba zabiegów: 2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i/lub 1 zabieg wiosną).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu.

Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
W celu uzyskania najlepszego efektu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin zabieg wiosną należy wykonać zaraz po osiągnieciu właściwej fazy rozwojowej

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

W przypadku aplikacji środka w mieszaninie zbiornikowej z fungicydem Bukat 500 SC/Venturo 500 SC/Ambrossio 500 SC w ramach strategii przeciwdziałania powstawaniu odporności zaleca się:

  • przemienne stosowanie fungicydu ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,
  • unikanie stosowania po sobie na danym polu i w danym roku oraz w kolejnych sezonach fungicydów z tej samej grupy, o takim samym mechanizmie działania.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne