REGULLO 500 EC

REGULLO 500 EC to regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

INFORMACJE O PRODUKCIE

REGULLO 500 EC to regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu roślin uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

Zawartość substancji czynnej:
trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) – 500 g/l (44,64%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).
Liczba zabiegów: 1.
W uprawie pszenicy ozimej w celu zwiększenia redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania zaleca się stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej ze środkami:
1. Invister 300 SL/Mepik 300 SL/Regulato 300 SL w dawce:
REGULLO 500 EC 0,15 l/ha + Invister 300 SL/Mepik 300 SL/Regulato 300 SL 1,0 l/ha
Termin stosowania: stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy trzeciego kolanka (BBCH 30-33).
Liczba zabiegów: 1.
2. CCC 720 SL w dawce:
REGULLO 500 EC 0,15 l/ha + CCC 720 SL 1,0 l/ha
Termin stosowania: stosować od końca krzewienia do fazy trzeciego kolanka (BBCH 29-33).
Liczba zabiegów: 1.

Środek można również stosować w dawkach dzielonych:
Maksymalna i zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: pierwszy zabieg 0,15 l/ha, drugi zabieg 0,15 l/ha

Termin stosowania: w przypadku zastosowania dawek dzielonych pierwszy zabieg wykonać od końca krzewienia do trzeciego kolanka (BBCH 29-33), a następny zabieg po upływie 7 do 25 dni, od fazy trzeciego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 33-39).
Liczba zabiegów: 2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych)

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenżyto ozime
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: W celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku wzrostu źdźbła do momentu ukazania się liścia flagowego (BBCH 30-36).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Żyto ozime
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Termin stosowania: w celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od końca krzewienia do końca fazy ukazywania się nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-37).
Liczba zabiegów: 1.

Środek można również stosować dwukrotnie w sezonie:
Termin stosowania: w przypadku zastosowania środka dwukrotnie w sezonie, pierwszy zabieg wykonać od końca krzewienia do końca fazy ukazywania się nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-37), a następny zabieg po upływie od 6 do 16 dni, od piątego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 35-39).
Liczba zabiegów: 2.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień ozimy
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: w celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-38).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jęczmień jary
Redukcja wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: w celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do momentu ukazania się liścia flagowego (BBCH 30-36).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Warunki sprzyjające działaniu środka to temperatura około 10-15°C, silne naświetlenie, niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone, łan suchy, aktywnie rosnący.
 2. Stosowanie środka w warunkach silnego zachmurzenia, wilgotnego łanu, temperatury poniżej 5°C, słabego wzrostu roślin może wpływać na niższą skuteczność zabiegu.
 3. Nie stosować środka:
 • na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak:
  – nadmierna wilgotność podłoża,
  – mróz,
  – susza,
  – duże wahania temperatury dzień-noc,
  – choroby lub szkodniki,
 • na rośliny słabo rosnące np. w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku
  niedostatecznego nawożenia

4. Stosowanie z innymi środkami w niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju warunkach, może zwiększać ryzyko fitotoksyczności.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

DOstępne opakowania

1 l; 5 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne