Rejestracja Heros 450 SC

Do listy upraw zostały dopisane truskawka, malina i grusza.

Rejestracja fungicydu Heros 450 SC w truskawce, malinie i gruszy

Z wielką przyjemnością informujemy, iż fungicyd Heros 450 SC otrzymał w ostatnich dniach rozszerzenie rejestracji o stosowanie w uprawach małoobszarowych. Do listy upraw zostały dopisane truskawka, malina i grusza.

Fungicyd Heros 450 SC w truskawce stosuje się od początku fazy kwitnienia do dojrzałości owoców (BBCH 61-87). W tym okresie możemy zwalczać szarą pleśń. Maksymalna zalecana dawka jednorazowego stosowania to 1,66 l/ha, preparat można stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie.

W uprawie maliny Heros 450 SC należy stosować w okresie największego zagrożenia chorobami tj. w pełni kwitnienia oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów (BBCH 65-87). Wykonując zabieg w tym terminie możemy zwalczać szarą pleśń oraz przypąkowe zamieranie pędów maliny. Tak jak w przypadku truskawki, maksymalna zalecana dawka jednorazowego stosowania fungicydu Heros 450 SC wynosi 1,66 l/ha, preparat można stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie.

Fungicyd Heros 450 SC w uprawie gruszy poleca się stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji. W tej fazie możemy zwalczać parcha gruszy. Maksymalna zalecana dawka jednorazowego stosowania to 1,0 l/ha, preparat można aplikować nie częściej niż 2 razy w sezonie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.