Sierpień z nowymi produktami w ofercie

Przekazujemy z radością informację o wzbogaceniu naszej oferty o herbicydy: WICHER 500 SC i BARISTO 500 SC.

Przekazujemy z radością informację o wzbogaceniu naszej oferty o herbicydy: WICHER 500 SC i BARISTO 500 SC.

Preparaty te zawierają doskonale znaną i sprawdzoną substancję czynną – napropamid (500 g/l) przeznaczoną do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach rzepaku ozimego, kapusty głowiastej białej oraz kalafiora. Zapisy etykiet przewidują możliwość stosowania nowo zarejestrowanych preparatów w mieszaninach zbiornikowych z produktami zawierającymi metazachlor (Metax 500 SC, Mezotop 500 SC) oraz chlomazon (Efector 360 CS, Boa 360 CS).

Tym samym nasza oferta, zwłaszcza w uprawach rzepaku, poszerza się o kolejną skuteczną i bardzo przydatną substancję dając więcej swobody w budowaniu solidnych programów zwalczania chwastów.

Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.