Tribenuron metylu

Pobierany przez liście chwastów przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział ich komórek, wstrzymując wzrost i rozwój.

Tribenuron metylu – informacje o substancji aktywnej

Tribenuron metylu jest substancją czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Pobierany przez liście chwastów przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział ich komórek, wstrzymując wzrost i rozwój. Szybki rozkład tribenuronu metylu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.

Tribenuron metylu zwalcza chwasty

Tribenuron metylu znany jest przede wszystkim z bardzo wysokiej skuteczności na chabra bławatka i ostrożenia polnego. Bardzo ważną cechą tej substancji jest również wysokie  bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej i możliwość późnego stosowania, nawet do fazy liścia flagowego.

Herbicyd trójskładnikowy Fundamentum

Herbicyd trójskładnikowy Fundamentum 700 WG

Fundamentum 700 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tribenuron-metylowy, metsulfuron-metylowy i florasulam zaliczane są do grupy B. Dowiedz się więcej: herbicyd trójskładnikowy Fundamentum 700 WG.