Trineksapak etylu

Trineksapak etylu to związek z grupy cykloheksanodionów.

Trineksapak etylu – informacje o substancji aktywnej

Trineksapak etylu to związek z grupy cykloheksanodionów. W zbożach pobierany jest głównie przez liście i źdźbła, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli. Redukuje wysokość roślin poprzez ograniczenie wydłużania się międzywęźli. Wzmacnia tkanki źdźbła poprzez ich pogrubienie. Zwiększa masę systemu korzeniowego poprzez stymulacje jego wzrostu. Wpływa na intensyfikację procesu fotosyntezy w roślinie. Poprawia wykorzystanie składników pokarmowych pobieranych przez rośliny.

Trineksapak etylu w uprawach

  • pszenica ozima
  • pszenżyto ozime
  • żyto ozime
  • jęczmień ozimy
  • jęczmień jary

regullo Trineksapak etylu regulator wzrostu

Regulator wzrostu Regullo 500 ec

W ofercie Innvigo znajduje się regulator wzrostu selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, który zawiera między innymi trineksapak etylu. Dowiedz się więcej: regulator wzrostu Regullo 500 EC.