Trudna sytuacja na Kujawach

Potwierdzają się niestety prognozy o dużych problemach z przezimowaniem rzepaku i zbóż. Stan plantacji na Kujawach jest bardzo zły. Mamy do czynienia z polami które na pewno wymarzły. Najwięcej jednak jest plantacji gdzie rośliny częściowo przeżyły i odbijają. Nie oznacza jednak to że przetrwają. Problem jest o tyle złożony że często pola dotknięte są problemem nierównomiernie, oziminy na części pola są w lepszym stanie, na innej części w gorszym. Rzepak porażony jest w dużym stopniu pałecznicą. Nowe zielono-żółte odbicia zbóż można często łatwo wyciągnąć z węzłów krzewienia. Najgorsze są jednak uszkodzenia korzeni. System korzeniowy może być częściowo martwy. Na korzeniach takich jest mało włośników lub nie ma ich w ogóle. Takie plantacje narażone będą na niedobory wody w trakcie sezonu znacznie bardziej.

Plantatorzy już przygotowują się do wariantu przesiewów. Najwięcej wątpliwości budzą kwestie pozostałości herbicydów. Najlepiej w takich warunkach rozpocząć prosty test kuwetowy polegający na przeniesieniu prób gleby z warstwy ornej do kuwet umieszczonych w ciepłych pomieszczeniach i wysianiu nasion rośliny następczej. Obserwacja prawidłowego bądź nieprawidłowego procesu kiełkowania i rozwoju mogą dać więcej informacji o bezpieczeństwie uprawy w jej realnych warunkach.

Trudna sytuacja na Kujawach

kujawy uszkodzenia pól

uszkodzenia ozimin

oziminy uszkodzone po zimie

udzkodzone rośliny uprawne po zimie

zniszczone rośliny po zimie

ozimina uszkodzona

zniszczone od warunków pogodowych pole

zniszczone pola ozimin

zniszczona roślina uprawna w przybliżeniu

po zimie uszkodzone są rośliny z rodzaju ozimin

wygląd pola po zimie

pole na kujawach