Wiosenny rozkwit INNVIGO!

INNVIGO, od czasu rozpoczęcia swojej działalności w lutym 2015, rozwija się dynamicznie.

Wszystko zaczęło się od Polski, gdzie obecnie firma posiada kilkanaście rejestracji kluczowych dla rolnictwa produktów. Ambicje firmy sięgają poza granice kraju i dlatego, zaledwie  po 11 miesiącach od momentu  powstania firmy,  rozpoczęła działalność spółka zależna  INNVIGO AGRAR CZ s.r.o.  operująca w  Czechach i na Słowacji.
INNVIGO ma  wiek wciąż „raczkujący”, aczkolwiek firma, mimo młodego wieku, ma już bogate portfolio, sporo doświadczenia, a producenci rolni mają okazję korzystać z coraz bogatszej oferty produktowej.
Od początku tego roku, portfolio INNVIGO poszerzyło się dość znacznie.
W lutym, w Polsce,  firma otrzymała rejestrację herbicydów zawierających  nikosulfuron (Henik 50 SG, Nixon 50 SG), chwilę później doszły fungicydy zawierające  difenokonazol (Dafne 250 EC, Porter 250 EC, Vigofun 250 EC,  Rekin 250 EC,  Aplord 250 EC ),  a także herbicydy zawierające w swym składzie chlorosulfuron  (Arubis 50 SG, Surfer 50 SG).  W ofercie INNVIGO pojawił się także  środki Korekt 510 SL i Kobra 510 SL  zawierające  etefon regulator wzrostu niezbędny do prawidłowego prowadzenia łanu zbóż.

Henik i Nixon  to elastyczne, nadające się na każde pole kukurydzy herbicydy skutecznie zwalczające uporczywe chwasty.  Fungicydy Dafne i Porter pozwalają na unikalne nalistne zastosowanie difenokonazolu w uprawach rolniczych:  w zbożach, rzepaku i burakach. Z kolei produkty Vigofun, Rekin i Aplord zawierające tę substancję aktywną, mają za zadanie chronić uprawy sadownicze. Fungicydy te, dzięki specyfice difenokonazolu, dają możliwość utworzenia zbilansowanych biologicznie zabiegów i tworzenia alternatywnych programów ochrony.

Arubis i  Surfer to selektywne herbicydy zwalczające uciążliwe chwasty (miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne)  w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.
Regulator wzrostu (Korekt, Kobra) firmy INNVIGO to środek powodujący skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, poprawiający strukturę łanu, zapobiegający powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna  i wyleganiu zbóż, ułatwiający przy tym  mechaniczny zbiór.

W tej chwili INNVIGO ma w Polsce w swojej ofercie 17 unikalnych kompozycji  środków. Oznacza to, że produktami INNVIGO można efektywnie chronić wszystkie najważniejsze uprawy.

INNVIGO poprzez swoją spółkę INNVIGO AGRAR CZ działa również bardzo aktywnie w Czechach i na Słowacji. Obecnie w swojej ofercie firma ma tam  9 produktów do ochrony upraw.
Wśród nich są zarówno herbicydy do ochrony zbóż: Herbistar 200 EC (fluroxypyr), SuperHerb 20 SG (metsulfuron metylu),  Tristar 50 SG (tribenuron), Trimax 50 SG (tribenuron), Tytan 75 SG (metsulfuron + tifensulfuron metylu), herbicydy do ochrony kukurydzy: Rincon 25 SG (rimsulfuron),  insektycydy do ochrony rzepak przed szkodnikami : Insodex 480 EC (chlorpyrifos), insektycydy do ochrony rzepaku, pszenicy oraz jabłoni: Delcaps 050 CS, DelTop 050 CS (deltametryna), fungicydy do ochrony jabłoni: Batalion 450 SC, Gladius 450 SC (pirymetanil) oraz fungicyd chroniący pszenicę ozimą przed mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną i septoriozą liści: Weto 250 EC (propikonazol).

 

Jak zapewnia prezes INNVIGO, wiosenne poruszenie w portfolio firmy to tylko pewien etap poszerzania oferty w roku 2016. INNVIGO prowadzi intensywne procesy rejestracyjne,  dzięki którym już wkrótce firma będzie oferować producentom rolnym kolejne nowe środki.