Wyczyniec polny

Roślina dwuletnia, dobrze się krzewiąca wyrasta do wysokości 70-80 cm. Jak skutecznie zwalczać wyczyńca polnego?

Wyczyniec polny

Roślina dwuletnia, dobrze się krzewiąca wyrasta do wysokości 70 – 80 cm. Kwiaty zebrane w kłoski, te z kolei zebrane w wałkowatą, zwężoną na końcach wiechę. Kwitnie od maja do lipca. Wyczyniec polny preferuje gleby gliniaste oraz rędziny, zasobne w składniki pokarmowe.

Gdzie można spotkać wyczyniec polny?

Zachwaszcza zboża ozime i jare, występuje także w uprawach rzepaku ozimego oraz w buraku cukrowym i roślinach strączkowych.

Zwalczanie wyczyńca polnego

Jak skutecznie zwalczyć wyczyńca polnego? Niezbędny będzie oprysk chemiczny, takimi herbicydami jak np.: chizalafop-P-etylowy, chlorosulfuron, fenoksaprop-P-etylu, flupyrsulfuron metylowy, nikosulfuron, pinoksaden, propachizafop, propyzamid.