Wysoka jakość jabłek na dłużej

Środki ochrony roślin są ściśle  kontrolowane i regulowane zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo konsumentów, upraw i środowiska, regulacje prawne dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin są aktualizowane i dostosowywane  do zmieniających się warunków, co wynika m.in.  z  postępu technicznego i technologicznego, dokładniejszych badań, nowych rozwiązań dla rolnictwa.  Jednak tematyka ochrony owoców po zbiorze długo nie była w ogóle ujmowana w pracach legislacyjnych. Mit o niebezpieczeństwach związanych ze środkami do stosowania w przechowalniach został wreszcie obalony dzięki wynikom ogólnoświatowych, w tym polskich, badań nad pozytywnym działaniem organicznego związku – metylowej pochodnej cyklopropenu.

Praktyczne wykorzystanie 1-MCP – zablokować produkcję etylenu

Metylowa pochodna cyklopropenu, oznaczana jako 1-metylocyklopropen (1-MCP),  jest jednym z kilku antagonistów etylenu, tj. substancji blokujących aktywność receptorów etylenowych, których liczba wzrasta w owocu wraz z jego dojrzewaniem.  FruitSmart, środek zawierający 1-MCP, hamuje wytwarzanie etylenu i procesów zachodzących w owocach pod jego wpływem.  Jabłka lepiej się przechowują, procesy przejrzewania są opóźnione,  nie więdną i dzięki temu są bardziej atrakcyjne pod względem handlowym. Smartowane owoce są również mniej podatne na choroby pojawiające się w okresie przechowywania. Coraz częściej warunkiem zakupu owoców jest potwierdzenie, że były „smartowane”.

Smartowanie? To proste!

Oryginalna  forma handlowa FruitSmart – proszek w wodnorozpuszczalnych saszetkach – jest gwarantem bezpieczeństwa dla użytkownika, ułatwienia i przyspieszenia pracy oraz precyzji dozowania. Saszetka FruitSmart umieszczona w wodzie,  powoduje uwolnienie się lotnej substancji aktywnej (1-MCP) i jej przedostanie się do tkanek owoców.
Aplikacja FruitSmart jest prosta – nie wymaga specjalistycznego sprzętu,  skomplikowanego przeszkolenia.
Jeśli jednak użytkownik potrzebuje wsparcia przy stosowaniu FruitSmart, może skontaktować się z Dystrybutorem (wiodącym dystrybutorem jest ZZO Warka) lub z firmą INNVIGO (www.fruitsmart.pl), gdzie otrzyma profesjonalne wsparcie.

Jak się przygotować, jak smartować

FruitSmart 3,3 VP może być wykorzystywany do pozbiorczego traktowania jabłek przeznaczonych do długiego przechowywania. Owoce powinny być zebrane w optymalnej,dla odmiany fazie dojrzałości.
Podstawowe czynności, które należy wykonać przed aplikacją produktu FruitSmart:

  • Pomiar objętości (kubatury) komory chłodniczej (m3)

Dawka preparatu FruitSmart  jest uzależniona od kubatury komory, a nie od ilości jabłek w tonach czy kilogramach jakie można w niej przechowywać. Pomiaru kubatury komory należy wykonać przed zapełnieniem owocami.

  • Sprawdzenie szczelności komory przechowalniczej

Produkt FruitSmart może być stosowany we wszystkich obiektach chłodniczych pod warunkiem, że są szczelne. Aplikacja produktu trwa około 24 godzin, dlatego też wymagana jest szczelność komory co najmniej przez ten czas.

  • Wykonanie zabiegów przechowalniczych

Przed zbiorem należy wykonać co najmniej 2 standardowe zabiegi przechowalnicze,  szczególnie w sadach gdzie występowały w trakcie sezonu duże problemy z parchem i innymi chorobami pochodzenia grzybowego.

  • Zadbanie o parametry jakościowe owoców

W celu uzyskania oczekiwanych efektów po aplikacji produktu FruitSmart, owoce muszą być wysokiej jakości, przede wszystkim pozbawione wszelkiego rodzaju uszkodzeń czy też chorób pochodzenia grzybowego i fizjologicznego

  • Wyznaczanie optymalnego terminu zbioru

Optymalny termin zbioru jest gwarancją wysokiej jakości owoców po okresie  przechowywania. Długość zbioru jabłek dla poszczególnych odmian wynosi maksymalnie do 5 dni – w takim czasie powinny być zerwane owoce z kwatery jednej odmiany z drzew w jednym wieku na tej samej podkładce.

W celu wyznaczenia optymalnego terminu zbioru należy wykonać pomiary:

– jędrność miąższu,

– zawartość  ekstraktu,

– test skrobiowy,

– index Strefa,

-oraz oznaczenie wydzielania etylenu (głównie w dużych obiektach)

Wszystkie badania dotyczące wyznaczania optymalnego terminu zbioru należy zacząć 10 – 14 dni przed planowanym zbiorem.

  • Przygotowanie komory do aplikacji

Czas wypełnienia komory nie może przekraczać 7 dni wg. poniższej zasady:

– do 7 dni, gdy utrzymywana jest w komorze temperatura poniżej 10°C;

– do 3 dni, jeśli w komorze temperatura przekracza 10°C.

Należy  stopniowo obniżać temperaturę w komorze do 40C.

Weryfikacja skuteczności zabiegu:

Proponujemy przygotować się do  przeprowadzenia prób porównawczych. Z partii owoców przeznaczonej do „smartowania” pobieramy dwie próbki jabłek, które poddajemy testowi skrobiowemu. Następnie jedną z próbek umieszczamy w innej komorze gdzie nie będzie zabiegu. Dzięki temu po zabiegu FruitSmartem oraz w trakcie okresu przechowywania mamy możliwość porównywania poziomu dojrzałości wykonując kolejne testy skrobiowe .

iStock_000004390457_LargeAplikacja FruitSmart – To proste!

Aplikacje produktem FruitSmart należy wykonać nie później niż 7 dni od daty zbioru. W tym   okresie skuteczność produktu jest najwyższa, po 7 dniach skuteczność produktu spada.

Przykładowo, do „smartowania”  szczelnej typowej komory o objętości 400 m3 potrzebujemy ok. 16-17g FruitSmarta, który rozpuszczamy w 8-10l wody o temperaturze ok 40oC. Odpowiada to dwóm 8,5g saszetkom.

 W pełni bezpieczny polski produkt

FruitSmart to legalny polski produkt posiadający zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jak wykazały ścisłe badania, 1-MCP to związek nietoksyczny, bezzapachowy, w pełni bezpieczny dla roślin. Utrzymuje się długo w obszarze aplikacji, działając efektywnie na traktowane nim części roślin. Podkreślenia wymaga także fakt, że wyniki wieloletnich analiz potwierdziły jego całkowitą nietoksyczność dla konsumentów owoców i warzyw nim traktowanych.

 FrutiSmart  – i utrzymanie wysokiej jakości jabłek jest prostsze!

Przechowalnictwo jabłek to duże wyzwanie dla sadowników. Konsumenci oczekują świeżych, doskonałej jakości owoców przez cały rok. Tymczasem właściwe magazynowanie jabłek  jest procesem złożonym i  kosztownym. Dzięki produktowi FruitSmart przechowywanie jabłek staje się prostsze.
Stosując FruitSmart, Sadownicy mogą cieszyć się efektami swojej pracy: jabłka na dłużej zachowują doskonałą jakość, maleje ryzyko uszkodzeń i strat podczas przechowywania oraz transportu, a finalny, wysokowartościowy produkt daje więcej możliwości sprzedaży.
FruitSmart jest dostępny w sprzedaży już  w tym sezonie, środek można również zamówić przez Internet wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie www.fruitsmart.pl