Wywiad z Zarządem INNVIGO

Kiedy powstała firma INNVIGO?
INNVIGO jest firmą bardzo młodą. Została zarejestrowana w grudniu 2014 roku.
Działalność rozpoczęła 2 lutego 2015 r. w skromnym trzyosobowym składzie. Od tego czasu prowadziliśmy aktywne działania  na rzecz budowy firmy i stworzenia profesjonalnego zespołu.

Wywiad z Zarządem INNVIGOKto i w jakim celu ją stworzył?
INNVIGO powstała z inicjatywy i dzięki kapitałowi  osób prywatnych, związanych od wielu lat z rolnictwem i działalnością w zakresie zaopatrzenia rolnictwa  w tym także  w środki ochrony roślin. Prowadzone wcześniej prace nad zbudowaniem i rejestracją własnego portfolio środków ochrony roślin zaowocowały stworzeniem i wprowadzeniem na rynek kilkunastu produktów. Za tym produktami stoi wymagająca dużych inwestycji wiedza i know-how w postaci receptury dla formulacji produktów, wyników badań polowych oraz dokumentacji rejestracyjnej. Duża liczba nowych projektów, jakie pojawią się na rynku w najbliższych latach oraz potencjał rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych skłoniła do powołania osobnej wyspecjalizowanej firmy. Sama nazwa firmy INNVIGO została stworzona przez nasz zespół.

Jakim stażem i doświadczeniem w branży mogą pochwalić się twórcy Innvigo?
Twórcy INNVIGO łącznie posiadają razem ponad „100 letnie” doświadczenie w branży, a cały zespół to ciężko zliczyć. Doświadczenie zdobyliśmy pracując i kierując firmami zarówno w obszarze produkcji, jak i dystrybucji, w typowo polskim jak i międzynarodowym środowisku. Tworzymy unikatowy mix doświadczenia i wiedzy z różnych środowisk z różnymi pomysłami na sukces rynkowy oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Poprzez to, że jesteśmy otwarci, potrafimy dzielić się swoimi pomysłami i słuchać wzajemnie  – jesteśmy sprawni, szybcy i kreatywni – to jest na pewno nasza mocna strona

Gdzie znajduje się siedziba główna firmy?
Jesteśmy w Warszawie, tam gdzie większość producentów z branży.  Nasze biuro mieści się w Al. Jerozolimskich.

Czy oprócz siedziby głównej stworzone zostaną lokalne oddziały?
Profil działania INNVIGO jest profilem producenta. Nasze działania w terenie prowadzą i koordynują Doradcy. W Polsce będzie ich od początku września ośmiu. Nie planujemy tworzenia lokalnych oddziałów. Natomiast nasz rozwój na rynkach zagranicznych chcemy opierać o lokalne spółki w poszczególnych krajach oraz przez nie budowane organizacje. Struktury tych organizacji będziemy dostosowywać do specyfiki lokalnych rynków.

 W jakiej dziedzinie będzie się specjalizowała firma, czy skupi się na działach specjalnych (w tym na ogrodnictwie), czy ambicją jest współdziałanie z wielkoobszarowym rolnictwem?
Naszą ambicją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa.
Prowadzimy prace rejestracyjne zgodnie z procedurami i wymaganiami UE tak aby nasze produkty mogły zostać zarejestrowane we wszystkich krajach UE oraz w dalszej kolejności w innych krajach. Obecnie mamy zarejestrowanych 11 produktów (śor) . Sezon 2016 planujemy zacząć z 17 środkami ochrony roślin. Oferta z każdym rokiem będzie coraz bogatsza. Planujemy oferować szeroką gamę nowoczesnych rozwiązań chemicznych do ochrony, odżywiania i wspierania wzrostu i rozwoju roślin uprawnych zarówno w zakresie upraw ogrodniczych jak i rolniczych.

Jakie są plany zdobywania rynku przez Innvigo?
Mamy plany nie tyle zdobywania rynku, a raczej zdobywania uznania i zaufania naszych klientów, dzięki temu -intensywnego rozwoju naszej firmy. Podstawą naszego działania jest dbałość o jakość i ilość.

Jakość rozumiemy zarówno jako tę odnoszącą się dla produktów i technologii jak i jakość serwisu doradczego jaki chcemy świadczyć na rzecz naszych klientów. Ilość – to szerokość naszej palety rozwiązań dla rolników oraz stały wzrost liczebności naszego zespołu doradców w terenie, aby być jak najbliżej klientów, wtedy gdy oni tego potrzebują.

Ile pracowników zatrudnia, a jaka będzie docelowa ich liczba w Polsce?
Nasz zespół dynamicznie się rozwija, od początku roku stale przybywa INNVIGO-wców. Jest nas już kilkanaście osób, z tego w terenie 7 Doradców – do końca roku będzie 8. Chcemy się jeszcze wzmocnić w dziale marketingu i obsługi klienta. Do końca roku będzie nas jeszcze więcej co nas cieszy bo ilość zajęć, aktywności też nieustannie rośnie. Trudno dziś mówić o docelowej liczbie pracowników.  Firma jest bardzo młoda i dopiero rozpoczęła operacyjną działalność. Dodatkowo spółki zagraniczne będą z pewnością potrzebowały wsparcia na początku swojej działalności, szczególnie w obszarze marketingu.
Zakładamy więc stały stopniowy wzrost liczby członków naszego zespołu w następnych latach, choć nie tak szybki jak w ostatnich kilku miesiącach.

Jakie marki produktowe są wizytówką firmy?
Naszą chlubą, będącą jednocześnie produktem niejako startowym, jest FruitSmart. Jest to polski produkt – synteza, produkcja, pakowanie wszystko odbyło się w Polsce. FruitSmart to środek do przechowywania jabłek – wysoka jakość owoców utrzymuje się dłużej, owoce lepiej znoszą transport. To wszystko daje więcej możliwości sprzedaży owoców co dla sadownika oznacza większy zysk.
Inne kluczowe produkty dla INNVIGO to cały szereg herbicydów zbożowych, np. Primstar (metsulfuron metylu), Tristar (tribeburon metylu), Herbistar (fluroxypyr) do zwalczania chwastów 2-liściennych oraz Tytan (metsulfuron metylu + tifensulfuron metylu) do zwalczania miotły zbożowej i chwastów 2- liściennych. ; insektycydy np. Heros i  Insodex (chloropiryfos) , środek do zwalczania chwastów w rzepakuMetax (metazachlor), czy też fungicydy, np. Bathalion (pirymetanil) do stosowania w sadownictwie i Weto (propikonazol) w ochronie zbóż przed chorobami. . Nie zapominamy herbicydach dla innych upraw, np. Rincon (rimsulfuron) zarejestrowany do stosowania w kukurydzy i ziemniakach. W każdym bądź razie, paleta produktów już dzisiaj wygląda ciekawie i będzie się sukcesywnie powiększać. Niebawem też przedstawimy też bardziej szczegółowo naszą ofertę nawozów dolistnych do różnych upraw.

Jakie cele i jakie plany na przyszłość mają zarządzający firmą?

INNVIGO jest firmą bardzo młodą, to właściwie start-up, w związku z tym naszym pierwszym celem stanie się firmą rozpoznawalną w świadomości klientów, przekucie założeń i deklaracji tego kim i  jacy chcemy być w fakty. Planujemy istotne rozszerzenie palety produktów i ich skuteczne wprowadzenie na polski rynek. Będzie to wymagało dużych nakładów i ciężkiej pracy całego zespołu. Dużym przedsięwzięciem jest równoległe budowanie struktur i organizacji na rynkach zagranicznych. Chcielibyśmy uruchomić aktywną sprzedaż w przyszłym roku w Czechach, na Słowacji i w Rumunii. W dalszej przyszłości pracujemy np. nad w pełni „autorskimi”  środkami ochrony roślin składającymi się z dwóch lub trzech substancji aktywnych, które, w takim doborze, nie były przez nikogo zestawione a doskonale uzupełniają się i lepiej rozwiązuję problemy niż obecnie dostępne preparaty. Marzy nam się także większe wykorzystanie polskiej nauki w rozwój naszego know-how.

 [pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]https://innvigo.com/wp-content/uploads/2015/08/innvigo_dodatek_druk-1-1.pdf[/pdfviewer]