Zapoznaj się z nasza ofertą

WIOSNA – fungicydy na choroby grzybowe i regulatory wzrostu dla rzepaku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą INNVIGO dla kompleksowej ochrony rzepaku przed chwastami, chorobami grzybowymi oraz szkodnikami.

Oferujemy Państwu skuteczne herbicydy, fungicydy, insektycydy, a także regulatory wzrostu. Przedstawiamy szczegółowe wiosenne i jesienne zabiegi ochronne.

Ochrona rzepaku z produktami INNVIGO to najwyższa jakość, skuteczność działania oraz rozsądne ceny.

Rzepak jest uprawą przebywająca najdłużej na polu spośród roślin rolniczych, dlatego wymaga szczególnego doglądania i ochrony. Wiosna to dla rzepaku bardzo intensywny okres rozwoju, dlatego bardzo ważnym jest aby już od początkowych faz wegetacji wiosennej rzepak był w jak najlepszej kondycji. Pierwszym etapem po wznowieniu wegetacji jest zadbanie o skrócenie pędu głównego i zmuszenie rośliny do zawiązywania większej liczy rozgałęzień bocznych, ale również o rozwój systemu korzeniowego i ochronę przed chorobami. Taki efekt zapewnią nam fungicydy o charakterze regulatorów wzrostu zawierające substancje aktywne takie jak: metkonazol, tebukonazol czy dinefokonazol, oraz chlorek mepikwatu.

Warto zwrócić uwagę iż fungicydy o charakterze regulatorów wzrostu oprócz zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, radzą sobie doskonale z chorobami występującymi w późniejszym okresie rozwoju plantacji takimi jak czerń krzyżowych czy zgnilizna twardzikową. Firma INNVIGO dzięki niezwykle szerokiej ofercie środków ochrony roślin pozwala na zbudowanie kompletnej technologii ochrony na wiosnę.

Należy różnie pamiętać, że rzepak jest uprawą szczególnie narażoną na straty powodowane żerowaniem szkodników. Szacuje się iż globalnie straty w plonie powodowane przez insekty mogą sięgać około 20%. Wiosną największe zagrożenie dla rzepaku ozimego stanowią słodyszek rzepakowy, pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik.

Rzepak

Ochrona rzepaku przed chwastami, chorobami grzybowymi i szkodnikami

Wysokie i stabilne plony rzepaku w okresie żniw w dużym stopniu uzależnione są od właściwego rozpoczęcia wiosennej ochrony rzepaku przed chorobami grzybowymi, który w okresie zimy stracił część liści i musi jak najszybciej zregenerować zieloną masę. Skuteczny oprysk na grzyba w rzepaku wiosną jest istotną częścią kompleksowej ochrony fungicydowej. Ważne w wiosennej ochronie rzepaku jest również zadbanie o prawidłową regulację i rozwój silnego systemu korzeniowego, szczególnie na glebach bardziej zwięzłych i organicznych oraz na plantacjach z uszkodzeniami spowodowanymi przez larwy śmietki korzeniowej lub kiłę kapustnych.

W takich sytuacjach pierwsze zabiegi fungicydowe, regulujące pokrój rzepaku powinny opierać się o preparaty triazolowe zawierające metkonazol, tebukonazol lub difenokonazol i chlorek mepikwatu.

W ofercie Innvigo znajdują się między innymi fungicydy i regulatory wzrostu do ochrony rzepaku ozimego na wiosnę, tj. fungicydy i regulatory wzrostu. Szeroka paleta oprysków pozwala na zbudowanie kompletnej technologii ochrony na wiosnę tylko produktami INNVIGO.

Rzepak jest uprawą przebywająca najdłużej na polu spośród roślin rolniczych, dlatego wymaga szczególnego doglądania i ochrony. Wiosna to dla rzepaku bardzo intensywny okres rozwoju, dlatego bardzo ważnym jest aby już od początkowych faz wegetacji wiosennej rzepak był w jak najlepszej kondycji. Pierwszym etapem po wznowieniu wegetacji jest zadbanie o skrócenie pędu głównego i zmuszenie rośliny do zawiązywania większej liczy rozgałęzień bocznych, ale również o rozwój systemu korzeniowego i ochronę przed chorobami. Taki efekt zapewnią nam fungicydy o charakterze regulatorów wzrostu zawierające substancje aktywne takie jak: metkonazol, tebukonazol cyz dinefokonazol, oraz chlorek mepikwatu. Warto zwrócić uwagę iż fungicydy o charakterze regulatorów wzrostu oprócz zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, radzą sobie doskonale z chorobami występującymi w późniejszym okresie rozwoju plantacji takimi jak czerń krzyżowych czy zgnilizna twardzikową.

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony rzepaku ozimego na wiosnę, czyli zabiegi fungicydowe i regulację pokroju.

Regulatory wzrostu
Chlorek mepikwatu
Strobiluryny (Qol)
Wieloskładnikowe
Protiokonazol / Tebukonazol
Azoksystrobina / Difenokonazol / Tebukonazol
Azoksystrobina / Protiokonazol
BBCH
30
32
50
57
61-69
80
Fungicydy na choroby grzybowe i regulatory wzrostu dla rzepaku na wiosnę

Skuteczne opryski na choroby grzybowe i regulację pokroju rzepaku

Produkty w technologii