Zapoznaj się z nasza ofertą

Insektycydy na szkodniki w ziemniakach

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat areał uprawy ziemniaka w kraju uległ znaczącej redukcji. Jest to jednak nadal bardzo ważna uprawa podstawowego warzywa. Aby uzyskać wysoki plon zarówno ilościowy, ale przede wszystkim jakościowy, ziemniak wymaga właściwej agrotechniki, dobrego nawożenia, wielu zabiegów ochrony, a w przypadku zaawansowanych plantacji w naszych warunkach klimatycznych także odpowiedniego nawadniania.

Firma Innvigo w swojej bardzo szerokiej palcie środków ochrony roślin oferuje rozwiązania służące wyeliminowaniu wielu agrofagów mogących zagrażać plantacjom ziemniaka. Są to więc zarówno herbicydy, jak również fungicydy i insektycydy.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że głównym celem wszystkich tych zabiegów jest wyprodukowanie zdrowych i dorodnych bulw.

Jakie opryski stosować na szkodniki w ziemniakach?

Ochrona insektycydowa ziemniaka

Stonka ziemniaczana jest najgroźniejszym gospodarczo szkodnikiem, występującym od wielu lat na plantacjach ziemniaka. Obie formy, zarówno owad dorosły – chrząszcz, jak również larwy, wykazu ją bardzo dużą szkodliwość i mogą znacząco obniżać plon ziemniaków. W sprzyjających warunkach pogodowych i przy jednoczesnym zaniedbaniu zabiegów ochrony może dojść do całkowitego zniszczenia nadziemnych części roślin.

Żerowanie stonki na ziemniakach, szczególnie w czerwcu i lipcu może powodować redukcję plonu nawet o 30%, a w przypadku powstania gołożerów do 60%. Progi ekonomicznej szkodliwości dla stonki ziemniaczanej to: 10 złóż jaj na 10 roślin lub 15 larw na 1 roślinie albo 1-2 chrząszczy zimujących na 25 roślin.

Należy jednak mieć na uwadze, że progi ekonomicznej szkodliwości będące pomocą przy podejmowaniu decyzji o terminie przeprowadzania zabiegów zwalczania szkodników są wartościami orientacyjnymi, gdyż na ich parametry mają tak że wpływ takie czynniki jak panujące warunki agrometeorologiczne, faza rozwojowa i kondycja roślin, a także obecność innych organizmów szkodliwych na plantacji.

Proponowane insektycydy do zabiegów insektycydowych dla ziemniaka:

Zwalczane szkodniki:

  • stonka ziemniaczana
BBCH
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
91-93
95-97
Insektycydy do zwalczania szkodników w ziemniakach

Skuteczne opryski na szkodniki w ziemniakach

Poznaj nasze insektycydy do zwalczania szkodników w ziemniakach:

Produkty w technologii