Zabiegi herbicydowe w kukurydzy

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony kukurydzy.

Zabiegi herbicydowe - Kukurydza

 

Inhibitory enzymu ALS
Henik 50 SG/Nixon 50 SG

nikosulfuron
TIFF 040 OD

tifensulfuron
Inhibitory kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach
Metos 960 EC

s-metolachlor

Wieloskładnikowe
Metodus 650 WG

izoksaflutol, mezotrion, terbutylazyna

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne
Ulotki produktowe