Ochrona herbicydowa kukurydzy

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony kukurydzy.

Zabiegi herbicydowe - Kukurydza

 

Inhibitory kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach

Metos 960 EC

s-metolachlor
Inhibitor enzymu ALS
Inhibitor biosyntezy karotenoidów
RUMEZO 200 SE

mezotrion
Wieloskładnikowe
Metodus 650 WG

izoksaflutol, mezotrion, terbutylazyna
Mezonir 340 WG

mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne