AMSTAF 800 EC

AMSTAF 800 EC to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo i nalistnie.

Zawartość substancji czynnej:
prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78,43%). 

Opis działania

AMSTAF 800 EC to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo i nalistnie.
Substancja czynna prosulfokarb należy do grupy HRAC N8.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.
Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wechlina roczna
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).

Ziemniak
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania:
Środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13).

stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare, proso zwyczajne
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po siewie rośliny uprawnej, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).

Cebula z siewu
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm, najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14).

a) zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

lub

b) zabieg dzielony
– pierwszy zabieg
Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
– drugi zabieg
Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

UWAGA: Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 4,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula z rozsady, cebula z dymki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7 dni po posadzeniu rozsady lub dymki.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

  1. Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa).
  2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli.

Por z siewu
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14).

Por z rozsady
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14) po 7-14 dniach po posadzeniu rozsady.

Czosnek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).

Marchew, pietruszka korzeniowa
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14).

a) zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

lub

b) zabieg dzielony:
– pierwszy zabieg
Termin stosowania: w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.
– drugi zabieg
Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha.
We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.

Pasternak
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14).

Seler korzeniowy, seler naciowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od posadzenia rozsady.

Chrzan
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować po sadzeniu i uformowaniu redlin.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować do 5 dni po siewie (BBCH 00-02).

Uwaga:
Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7 cm, groch i łubin na głębokość 3-5 cm.

Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować do 3 dni po siewie (BBCH 00-02).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach, a w przypadku krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09).

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

 

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne