AsPik 250 EC

Aspik fungicyd do zbóż

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

  • protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 125g/l (12,68%)
  • tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,68%)

Fungicyd do zbóż

Fungicyd do zbóż Aspik

Aspik to fungicyd do zbóż w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancje czynne protiokonazol i tebukonazol zaliczane są do grupy 3.

STOSOWANIE FUNGICYDU DO ZBÓŻ

Fungicyd do zbóż AspikFungicyd przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Pszenżyto ozime
rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Pszenżyto jare
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów.

Żyto ozime
rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75-1,0 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosów na pszenicy ozimej: septoriozy plew  i fuzariozy kłosów zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, przestrzegając terminu karencji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime- 35 dni.

  1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
  2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12o

 

ZOBACZ TAKŻE ASPIK R DO RZEPAKU!

DO POBRANIA

Etykieta AsPik 250 EC
Karta charakterystyki AsPik 250 EC

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne